12 marca w naszej Katedrze odbyły się uroczystości zorganizowane przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas Mszy Św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka dziękowano za zaangażowanie różnych instytucji, środowisk oraz osób prywatnych zaangażowanych w pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie.

W dowód uznania za pełnione dzieła miłosierdzia wobec ofiar wojny rozdano statuetki nawiązujące do postaci św. Brata Alberta. Wśród osób wyróżnionych w ten sposób należy wskazać takie osoby jak ks. bpa Mariana Rojka, Pasterza Diecezji; bpa Mariusza Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego; oraz ks. Roberta Strusa, proboszcza parafii katedralnej.

Warto przy tej okazji wskazać, że nasza parafia od początku działań wojennych świadczy pomoc poszkodowanym Ukraińcom – organizowane są zbiórki na rzecz uchodźców, na terenie budynków parafialnych mieszkało łącznie kilkadziesiąt osób uciekających przed wojną, a część budynków zajmuje obecnie oddział Caritas zajmujący się pomocą uchodźcom.