Poniedziałek (2 października)

 

6.30 – † Alicja Stąsiek (30 dzień od śmierci)

6.30 – O zdrowie dla Antoniego

7.00 – † Jarosław Sobota (od pracowników firmy STUDIO-KOLOR)

7.00 – † Jadwiga, Jerzy, Jan, Aleksander, Antonina ††† Łopuszyńskich

8.00 – † Władysław, Stanisława (40 r.), Franciszek i Marianna, Jadwiga ††† Nowocień

18.00 – † Stanisława Gębala (grerg. 2)

18.00 – † Jerzy Juszczak (18 r.)

 

Wtorek (3 października)

 

6.30 – † ks. Tadeusz Kawala, Jerzy Kawala, Mieczysław

6.30 – † Alina Lis (od męża)

7.00 – † Bogdan Bień (20 r.)

7.00 – † Alfonso Alaimo (5 r.)

8.00 – Zbiorowa do Matki Bożej Odwachowskiej

18.00 – † Stanisława Gębala (greg. 3)

18.00 – † Kazimierz Słomianowski (25 r.), Zofia, Bernard, Maria, Wojciech Zającowie, Kazimiera i Józef Słoninowie, Maria i Józef Marzec

 

Środa (4 października)

 

6.30 – † Mieczysław Ząbczyk (od rodz. Macheta i Wróbel)

6.30 – † Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – † Bronisław Suwała (od żony Marii)

7.00 – † Krystyna Sikora (od właścicieli firmy AMC Market)

8.00 – † Stanisława Gębala (greg. 4)

18.00 – † Wawrzyniec Laskowski (od pracowników i dyrekcji Stacji Hodowli w Zamościu )

18.00 – † Tomasz Krawiec (3 r.), Janina, Eugeniusz, Danuta

 

Czwartek (5 października)

 

6.30 – W intencji Panu Bogu wiadomej

6.30 – † Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – † Anna Piotrowska (10 r.), s. Mirosława Kozioł (6 r.)

7.00 – † Marian Pintal (4 r.)

8.00 – † Stanisława Gębala (greg. 5)

18.00 – BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

18.00 – Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Marcela z okazji 8 r. ur. oraz dla jego rodziny

18.00 – Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie

 

Piątek (6 października)

 

6.30 – † Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – † Marian Barda (16 r.), Stanisława, Stefan ††† Bardów

7.00 – O Boże błogosławieństwo, uzdrowienie duszy i ciała dla Stanisława Krzaka

8.00 – † Stanisława Gębala (greg. 6)

18.00 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

Sobota (7 października)

 

6.30 – † Maria i Jan Pokrywka, Jadwiga i Jan Szarafin

6.30 – † Krystyna Sikora (od Grażyny i Mariana Łopuszańskich)

7.00 – † Bronisław Suwała (od syna Adriana z żoną Patrycją i wnukiem Damianem)

7.00 – ††† Herbin, Pańko, Skrzyńscy, Dziewiczkiewicz

8.00 – † Stanisława Gębala (greg. 7)

8.00 – † Mateusz Lewak (3 r.)

18.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie

 

NIEDZIELA (8 października) – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

7.30 – † Jan, Władysława ††† Hulaków

 

9.00 – † Maria Michalska (8 r.), Alfreda Wojgajew

9.00 – Dziękczynna za śp. Rodziców Marię i Adama Fideckich

9.00 – Dziękczynna za narodziny Julii z prośbą za nią i jej rodziców oraz w intencji osób, które modliły się o szczęśliwe rozwiązanie, o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie

 

10.30 – † Stanisława Gębala (greg. 8)

10.30 – † Marek Machlarz (37 r.)

 

12.00 – Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Anny i Wiesława Kozielewiczów z okazji 40 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego

12.00 – Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Anity z okazji urodzin

 

18.00 – † Lucyna (12 r.), Edward Farion