Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zamościu

Adres: ul. Peowiaków 30A; 22-400 Zamość

 

Szkoła Podstawowa w Mokrem

Adres: Mokre 303; 22-400 Zamość

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Adres: ul. Akademicka 8; 22-400 Zamość

 

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Zamościu

Adres: ul. J. Kilińskiego 15; 22-400 Zamość

 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu

Adres: ul. Pereca 17; 22-400 Zamość

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

Adres: ul. Szczebrzeska 41; 22-400 Zamość

 

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu

Adres: ul. Peowiaków 3; 22-400 Zamość

 

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych ,,Krok za Krokiem”

Adres: ul. Peowiaków 6a; 22-400 Zamość

 

Przedszkole Nr 4 w Zamościu

Adres: ul. Peowiaków 18A; 22-400 Zamość

 

Przedszkole Nr 8 im. J. Brzechwy w Zamościu

Adres: Kamienna 6; 22-400 Zamość

 

Przedszkole w Mokrem

Adres: Mokre 303; 22-400 Zamość