Na terenie naszej parafii od kilku miesięcy funkcjonuje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas. W poniedziałek 5 grudnia miało miejsce poświęcenie tego miejsca przez pasterza diecezji księdza biskupa Mariana Rojka. Na uroczystościach byli obecni pracownicy Caritas, którzy bezpośrednio zajmują się pomocą poszkodowanym w wyniku wojny, a także kapłani: dyrektor Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Marcin Jakubiak, ekonom diecezjalny ks. Miłosław Żur oraz proboszcz parafii katedralnej ks. Robert Strus. Centrum każdego dnia podejmuje prace z osobami, które doświadczyły tragedii wojny na Ukrainie.  Wśród nich znajduje się olbrzymie grono dzieci, osób starszych i pozbawionych podstawowych środków do życia. Centrum jest czynne każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

FOT.: Łukasz Kot, Katolickie Radio Zamość