Ogłoszenia Niedzielne XXXI

O G Ł O S Z E N I A
XXXI Niedziela Zwykła – 06 XI 2017 r.

1. Dziś Pierwsza Niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 12.00.

2. W środę, 8 listopada Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „Matką i Głową” wszystkich kościołów a zarazem katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża, o którym pamiętajmy szczególnie w naszych modlitwach.

3. W sobotę, 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. W Katedrze uroczysta Msza św.
w intencji Ojczyzny o godz. 10.00.

4. Za tydzień:
- Druga niedziela miesiąca, ofiary na tacę będą przeznaczone na prace remontowe
i konserwatorskie naszej Katedry,
- Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”,
- Spotkanie formacyjne Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.00.

5. Codziennie przez miesiąc listopad modlimy się za bliskich zmarłych polecanych
w wypominkach o godz. 17.15. W każdą niedzielę listopada na cmentarzu parafialnym Msza św. za zmarłych polecanych na kartkach wspominkowych o godz. 11.00.

6. Wszystkich pragnących zgłębiać Słowo Boże przez czytanie i rozważanie Pisma Świętego zapraszamy na spotkania formacyjne w ramach Kręgu Biblijnego w każdy poniedziałek, po Mszy Świętej wieczornej, do salki przy kancelarii.

7. Już dziś informujemy, że roznoszenie opłatków wigilijnych rozpocznie się po Niedzieli Chrystusa Króla. Nasi przedstawiciele są zawsze zapowiadani w ogłoszeniach parafialnych i legitymują się imiennym upoważnieniem Ks. Proboszcza.

8. Biuro ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość przypomina
o bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci (plastikowych butelek, zużytych opon, tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po farbach, środkach ochrony roślin itp.). Osoby „przyłapane” mogą być ukarane mandatem lub grzywną w wysokości do 5 tyś. zł.

9. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli".

10. W ubiegłym tygodniu próg śmierci przekroczył: † Tadeusz Prokopowicz, z ul. Sadowej
† Edmund Surowiecki, z ul. Peowiaków
† Czesław Czuk, z ul. Orzeszkowej
† Elżbieta Czarnecka, z ul. Peowiaków