Jerycho Różańcowe

Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu

J E R Y C H O - M O D L I T E W N E C Z U W A N I E

20 – 25 listopada 2017 r.