IV Niedziela Adwentu Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A
IV Niedziela Adwentu – 24. XII. 2017 r.

1. Składamy "Bóg zapłać!" Wszystkim Osobom pomagającym w roznoszeniu opłatków, a także za tradycyjne ofiary z okazji otrzymania opłatka, które są przeznaczone na prace remontowe prowadzone przy Katedrze. Złożono 29 623 zł.

2. Oazowicze rozprowadzają świece Caritas oraz sianko na stół wigilijny! Zebrane ofiary będą przeznaczone na rekolekcje wakacyjne!

3. Dzisiaj Wigilia Narodzenia Pańskiego. Ze względu na wieczór wigilijny nie będzie Mszy św.
o godz. 18.00. Zachęcamy do zachowania tradycyjnie postnego charakteru wieczerzy wigilijnej oraz przypominamy, że powinna mieć wymiar religijny, dlatego rozpoczynamy ją odczytaniem Ewangelii o narodzeniu Pańskim wg św. Łukasza, wspólną modlitwą, śpiewem kolędy i dzieleniem się opłatkiem. Na stole niech będzie zapalona świeca, jako znak obecności wśród nas Chrystusa – Światła narodów. Łamiąc się opłatkiem z najbliższymi pamiętajmy
o osobach samotnych, chorych, bezdomnych i opuszczonych. Niech ten szczególny wieczór będzie czasem prawdziwego pojednania w rodzinach i sąsiedztwie.

4. Zakończenie Nowenny do Bożego Narodzenia dzisiaj w noc wigilijną o godz. 23.30.

5. Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpocznie się o północy Mszą św. koncelebrowaną – Pasterką. W Mokrem Pasterka o północy. Ofiary składane na tacę w tę świętą noc przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia. Msze św. w Boże Narodzenie i w święto Świętego Szczepana jak
w każdą niedzielę. W Uroczystość św. Szczepana ofiary składamy na Kapłański Fundusz Zdrowotny

6. Chrzty dzieci będą w Święto Świętego Szczepana, 26 grudnia, na Mszy św. o godz. 12.00.

7. Już dziś składamy Bóg zapłać za przygotowanie wystroju Katedry ks. Wikariuszom,
p. Kościelnemu - Zbigniewowi, p. Edwardowi oraz dzieciom i młodzieży gromadzącej się przy naszej parafii.

8. Przy wyjściu z Katedry proponujemy na święta Bożego Narodzenia „Niedzielę” ze specjalnym dodatkiem.

9. W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana: † Kazimierz Piłat, ul. Kilińskiego
† Jozef Sawicki, ul. Orzeszkowej

Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka

Drodzy Duszpasterze i Wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Przeżywany Jubileusz 25-lecia powstania naszego Kościoła Diecezjalnego wzywa nas do wdzięczności Bogu za wszelkie dary i łaski, jakie stały się naszym udziałem na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, ale jednocześnie stawia przed nami ważne zadanie troski o skarb wiary, złożony w nasze serca podczas Sakramentu Chrztu Świętego. Zarówno wobec naszych przodków, którzy niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę za wierność Chrystusowi, jak też wobec młodego pokolenia, często zagubionego
na drogach współczesności, jesteśmy zobowiązani do tego, aby dać świadectwo wiary dojrzałej, zaangażowanej i opartej o niezbędną wiedzę religijną. Wydaje się oczywistym, że bez takiego pragnienia i wysiłku podjętego dla realizacji owego zobowiązania, nie spełnimy dziś oczekiwań Chrystusa wobec nas samych i współczesnego świata, w wielu sprawach odchodzącego od Boga
Odpowiadając na te wezwania, a jednocześnie realizując jedno z zaleceń Programu Duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na lata 2017-2019, aby głosić katechezy dla dorosłych w temacie roku: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, uznałem, że wskazane i bardzo pożyteczne będzie podjęcie dzieła krótkich katechez, prezentowanych przez kapłanów, siostry zakonne, katechetki, katechetów
i wiernych świeckich w naszych kościołach i kaplicach w każdą niedzielę
przed rozpoczęciem Mszy świętych.
Treść około dziesięciominutowych katechez została przygotowana przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego naszej Kurii Diecezjalnej. Głoszenie katechez rozpocznie się od dnia 7 stycznia 2018 r.,
tj. od Niedzieli Chrztu Pańskiego – ta data staje się również niejako symboliczna, gdyż zwraca uwagę na chrzest Chrystusa jako początek Jego publicznego nauczania i jednocześnie na Chrzest święty
jako początek życia wiarą i troski o wiarę każdego ucznia Chrystusa.
Gorąco zachęcam, by sami duszpasterze, bądź przygotowane odpowiednio osoby, włączyli się wielkodusznie w to głoszenie podstawowych prawd wiary i zasad chrześcijańskiego życia. Niech nikt nie poskąpi czasu i zaangażowania dla odnowienia w sobie głębszej zażyłości z Chrystusem
i jego Kościołem, by wydać owoc radosnego i owocnego świadectwa życia z Chrystusem
według Jego Ewangelii.
Już dziś dziękuję za odpowiedzialne podjęcie dzieła katechez i to pogłębianie naszej wiedzy religijnej, przekładającej się na świadectwo życia oraz błogosławię wszystkim
w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

+ Marian Rojek