Boże Narodzenie - Ogłoszenia, Kolęda

O G Ł O S Z E N I A
Święto Świętego Szczepana – 26. XII. 2017 r.

1. Dzisiaj obchodzimy Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła. Chrzty będą na Mszy św.
o godz. 12.00. Ofiary składane na tace są przeznaczone na Kapłański Fundusz Zdrowotny. Dzisiaj dzieci
i Młodzież z Oazy będzie kolędowała na ul. Oboźnej i Orzeszkowej zebrane ofiary będą przeznaczone
na rekolekcje wakacyjne.

2. W środę, 27 grudnia, Kościół czci św. Jana Apostoła i Ewangelistę. Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 9.00
i 18.00, na Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00, zgodnie z tradycją, będziemy błogosławili i podawali wiernym wino. W tym dniu kancelaria będzie nieczynna.

3. W niedzielę, 31 grudnia, będziemy obchodzili Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Ogarniamy myślą
i modlitwą nasze rodziny, często borykające się z różnymi trudnościami. Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Różańcowe w intencji naszych rodzin na godz. 17.15, które poprowadzą Rycerze Kolumba. Na Mszy Świętej o godz. 18.00 zakończenie Roku Pańskiego 2017. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny.

4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego IV Orszak Trzech Króli – Msza św. w Katedrze o godz. 10.30, następnie przemarsz ulicami Zamościa, pokłon Dzieciątku Jezus przez Trzech Króli na Rynku Wielkim. Szczegóły na plakacie.

5. Od czwartku, 28 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną kolędą:
od godz. 9.00 – Zatorze: Błonie, Łanowa, Jaworowa, Myśliwska, Klonowa (5 ks.)
od godz. 15.30 – ul. Kilińskiego 29(2ks.), 19(2ks.),
ok. godz. 17.00 – ul. Kilińskiego 31(2ks.)
piątek, 29 grudnia:
od godz. 9.00 – Mokre (4 ks),
ok. godz. 9.00 – ul. Peowiaków 50A, Peowiaków 50 (1ks.)
od godz. 15.30 – ul. Kilińskiego 17(2ks.), Kamienna 14(2ks.),
ok godz. 17.00 – ul. Kilińskiego 21(2ks.), Kamienna 10WP (1ks.), 12WP (1ks.),
sobota, 30 grudnia:
od godz. 9.00 – Kolonia Mokre (5 ks.)
wtorek, 2 stycznia:
od godz. 9.00 – ul. Peowiaków 66 (1ks.), 62 (1ks.), 46 (1ks.),
ok. godz. 10.30 – ul. Peowiaków 40 (1ks.),
ok godz. 11.00 – ul. Peowiaków 64 (2ks.)
od godz. 15.30 – ul. Kamienna 13 (4ks.), pryw. 11A
ok. godz. 17.00 – ul. Kamienna 11 (2ks.), 7 (2ks)
W związku z tym, jak każdego roku, podajemy kilka uwag porządkowych: pragniemy w miarę możliwości spotkać się na wspólnej modlitwie z całą rodziną; ponadto, aby to spotkanie miało formę religijno-pastoralną, prosimy o przygotowanie w domu krzyża, świec, wody święconej i kropidła lub palmy. Apelujemy i prosimy: pielęgnujmy dobre zwyczaje wyniesione z rodzinnych domów - oczekiwania na wizytę, zapraszania, uroczystej atmosfery, wspólnej modlitwy, odświętnego ubioru, tradycję odprowadzenia do sąsiadów. Zwracamy się także z prośbą do wszystkich posiadaczy psów i kotów, aby na czas tej i tak krótkiej wizyty znaleźli dla nich stosowne miejsce, by ich obecność nie pochłaniała uwagi wszystkich.
Z racji, że nie wszyscy przyjmują księży, wchodzić będziemy tylko do tych mieszkań, do których zostaniemy wyraźnie zaproszeni. Ci z Parafian, którzy nie będą mogli spotkać się z duszpasterzami
w wyznaczonym terminie będą mieli taką okazję w późniejszym czasie po zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.