VI Niedziela zwykła - Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A

VI Niedziela Zwykła – 11 II 2018 r.

1. Składamy "Bóg zapłać!" za hojniejsze ofiary na tacę w dniu dzisiejszym, dziękując również wszystkim Ofiarodawcom indywidualnym oraz za wpłaty na konto na rzecz prac remontowych przy Katedrze.

2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Dziś na Mszy o 18:00 będzie udzielany sakrament Namaszczenia Chorych.

3. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.

3. Od dziś do soboty włącznie trwa Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który jest zachętą, by ostatnie dni karnawałowej zabawy nie były okazją do upijania się, a także do podjęcia postanowienia abstynencji w Wielkim Poście oraz czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych i ich rodzin.

4. W najbliższą środę, 14 lutego, zwaną Popielcem, rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Ten czterdziestodniowy czas postu i umartwienia, ma na celu pomóc nam przygotować się, poprzez nawrócenie i wzmocnienie wiary, do obchodów Misterium Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kościół wzywa w tym czasie swoich wiernych do walki z grzechem poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Pomocą w pracy nad sobą będą wielkopostne rekolekcje parafialne. Pragniemy na te rekolekcje zaprosić już teraz wszystkich Parafian.
Środa Popielcowa jest w całym Kościele dniem ścisłego postu (tzn. post ilościowy - możemy spożyć tego dnia trzy posiłki, w tym jeden do syta, obowiązuje on wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia do rozpoczęcia 60 roku życia i post jakościowy - wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia). Rodzice winni zatroszczyć się, aby rówinież ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani są jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentycznego ducha pokuty. W tym dniu w Katedrze Msze św. o godzinie 6.30, 7.30, 9.00 i o godz. 18.00. W Mokrem o godz. 16.00. W czasie każdej Mszy św. błogosławieństwo popiołu i posypanie głów wiernym. Środa Popielcowa rozpoczyna Kwartalne Dni modlitw o ducha pokuty.

5. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa:
w każdy piątek w Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
• w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej:
- dla dorosłych - w piątki o godz. 15.30
- dla młodzieży - w piątki o godz. 19.00
- dla dzieci - w soboty o godz. 16.00.
• w Nabożeństwach „Gorzkich Żali”, z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę o godz. 17.15.
Za udział w nabożeństwach wielkopostnych oraz za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja” w piątki Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny.

6. W sobotę po drodze krzyżowej próba scholki dziecięcej, na którą zapraszamy również nowe dzieci, które chcą śpiewać w dziecięcym zespole.

7. Za tydzień, w niedziele, ofiary składane na tacę będą przeznaczone na WSD naszej diecezji.

8. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli".

9. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Janina Kazimiera Góra z ul. Orzeszkowej
† Henryk Mendyk z ul. Orzeszkowej
† Julian Swoboda z ul. Peowiaków
† Krystyna Nowosad z ul. Męczenników Rotundy