Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2018/19

 

Środa 02 I

Rano

Od godz. 900 – os. Peowiaków 66, 64, 62, 58

Od godz. 1100 - os. Peowiaków 56, 52

Po południu

Od. Godz. 1530 - ul. Kamienna 8, 10, 12, 14, 11, 13

Czwartek 03 I

Rano

Od godz. 900 – os. Peowiaków 54, 40, 40A, dom pryw. 44

Od godz. 1100 – os. Peowiaków 48

Po południu

Od godz. 1530 – ul. Redutowa 2, 4, domy pryw. z ul. Redutowej

Od godz. 1800 - ul. Kilińskiego 13, ul. Kamienna 1

Piątek 04 I

Rano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Po południu

Od godz. 1430 - Hubale

Sobota 05 I

Rano

Od godz. 900 - Podgroble (Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa, Zgody)

Od godz. 1100 - domy pryw.: ul. Emilii Plater, Studzienna, Ciepła, Oboźna, Orzeszkowej, Sadowa, Kilińskiego

Po południu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX