VII Niedziela Zwykła 2019

O G Ł O S Z E N I A
VII Niedziela zwykła – 24 II 2019 r.

1. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 7699,45 zł na prace remontowe w Katedrze.
2. Podczas ferii 52-osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej Parafii uczestniczyła w kilkudniowych rekolekcjach Korchowie. Bardzo dziękujemy ks. Leszkowi i animatorom za zorganizowanie wyjazdu.


3. W tym tygodniu przypada.
I piątek miesiąca - księża udadzą się do chorych w umówionych godzinach, o godz.: 17.00 Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
I sobota miesiąca, Wieczernik Maryjny – prowadzi ks. Rudolf Karaś z młodzieżą ze środowisk patriotycznych. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 18.00, po której adoracja NS, modlitwa różańcowa podczas procesji z kopią Obrazu MB Odwachowskiej i Apel Jasnogórski.
I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca, a potem spotkanie zelatorów i zelatorek w sali konferencyjnej obok kancelarii.
4. W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. harcerki będą sprzedawały ciasto. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego.
5. Serdecznie zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, które odbywają się w sali katechetycznej w każdy poniedziałek w godzinach 18.45-19.30. Spotkania prowadzi ks. Maciej i są one doskonałą okazją do pogłębiania swojej wiary i poznawania Bożego słowa.
6. W dniach 9-14.03.2019 r. odbędzie się w Zamościu 24. edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM. Msza św. w intencji uczestników i organizatorów pod przewodnictwem JE. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego będzie w naszej Katedrze w niedzielę, 3 marca, o godz. 18.00.
7. W dniach 23-26 maja br. jest organizowana pielgrzymka autokarowa na południe Polski i do Budapesztu. Koszt 600 zł. Zapisy do końca lutego w kancelarii parafialnej. Zaliczka – 200 zł. Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami oraz na stronie internetowej.
8. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer Niedzieli.
9. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana † Emilia Łyczek ul. Rynek Wielki
† Janina Samborska z ul. Orzeszkowej
† Jadwiga Mazurek z ul. Peowiaków
† Roman Cis z ul. Peowiaków
† Jan Kręt z ul. Sadowa
† Wanda Zwolak z ul. Redutowej
Na prośbę syna, pana dra Grzegorza informujemy, że Msza św. pogrzebowa śp. Wandy będzie w najbliższą środę w kościele św. Katarzyny o godzinie 11.00.