Jerycho - plan adoracji

25 marca (poniedziałek)
Godzina Forma modlitwy Ksiądz Osiedle Grupa
18.00-19.30 Msza św. na rozpoczęcie Ks. Proboszcz xxxxxxxxxx Cała Parafia
19.30-20.00 Adoracja w ciszy xxxxxxxxxx Starówka Cała Parafia
20.00-21.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Ślepokura Starówka Cała Parafia
21.00-22.00 Msza św. w intencji osiedla Starówka Ks. Proboszcz Starówka Straż Honorowa NSPJ
22.00-22.30 Adoracja w ciszy Ks. Proboszcz Starówka Straż Honorowa NSPJ
22.30-24.00 Adoracja w ciszy Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Ślepokura Starówka Straż Honorowa NSPJ

26 marca (wtorek)
Godzina Forma modlitwy Ksiądz Osiedle Grupa
00.00-01.00 Adoracja i różaniec Ks. Proboszcz Mokre, Hubale, Zatorze Wspólnota ze św. Katarzyny
01.00-04.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Mokre, Hubale, Zatorze Grupa adoracyjna
04.00-05.30 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Mokre, Hubale, Zatorze Przewodnicy Zamojscy
05.30-06.30 Adoracja i jutrznia Ks. Proboszcz Mokre, Hubale, Zatorze Neokatechumenat
06.30-08.30 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
08.30-10.30 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Mokre, Hubale, Zatorze KŻR z Mokrego i Hubal
10.30-11.30 Msza św. – rekolekcje dla dzieci Franciszkanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
11.30-13.00 Adoracja i różaniec Ks. Proboszcz Mokre, Hubale, Zatorze KŻR nr 9
13.00-14.00 Msza św. – rekolekcje dla młodzieży Franciszkanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
14.00-15.00 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Mokre, Hubale, Zatorze KŻR nr 14 i 20
15.00-15.30 Adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia Ks. Proboszcz Mokre, Hubale, Zatorze KŻR nr 14 i 20
15.30-17.30 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Mokre, Hubale, Zatorze KŻR nr 19
17.30-18.00 Adoracja i różaniec Ks. Proboszcz Mokre, Hubale, Zatorze Cała Parafia
18.00-21.00 Msza św. i adoracja Ks. Proboszcz xxxxxxxxxx Wszystkie grupy
21.00-22.00 Msza św. w intencji: Mokre, Hubale, Zatorze Ks. Wiesław Mokre, Hubale, Zatorze Galilea
22.00-24.00 Adoracja Ks. Wiesław Mokre, Hubale, Zatorze Galilea

27 marca (środa)
Godzina Forma modlitwy Ksiądz Osiedle Grupa
00.00-01.00 Adoracja i różaniec Ks. Maciej Kilińskiego Wspólnota ze św. Katarzyny
01.00-04.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Kilińskiego Grupa adoracyjna
04.00-05.30 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Kilińskiego Rycerze Kolumba
05.30-06.30 Adoracja i jutrznia Ks. Proboszcz Kilińskiego Neokatechumenat
06.30-08.30 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
08.30-10.30 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Kilińskiego KŻR 3 i 5
10.30-11.30 Msza św. – rekolekcje dla dzieci Franciszkanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
11.30-13.00 Adoracja i różaniec Ks. Maciej Kilińskiego KŻR nr 13
13.00-14.00 Msza św. – rekolekcje dla młodzieży Franciszkanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
14.00-15.00 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Kilińskiego KŻR nr 1 i 16
15.00-15.30 Adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia Ks. Wiesław Kilińskiego Cała Parafia
15.30-17.30 Adoracja xxxxxxxxxx Kilińskiego KŻR nr 6
17.30-18.00 Adoracja i różaniec Ks. Leszek Kilińskiego Cała Parafia
18.00-19.00 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
19.00-20.00 Adoracja i różaniec Ks. Maciej Kilińskiego ZHR
20.00-21.00 Adoracja prowadzona przez grupę Ks. Maciej Kilińskiego ZHR
21.00-22.00 Msza św. w intencji osiedla Kilińskiego Ks. Proboszcz Kilińskiego Akcja Katolicka
22.00-24.00 Adoracja Ks. Maciej Kilińskiego Akcja Katolicka

28 marca (czwartek)
Godzina Forma Ksiądz Osiedle Grupa
00.00-01.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Hawro Peowiaków Wspólnota ze św. Katarzyny
01.00-04.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Peowiaków Grupa adoracyjna
04.00-05.30 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Peowiaków Straż Honorowa NSPJ
05.30-06.30 Adoracja i jutrznia Ks. Proboszcz Peowiaków Neokatechumenat
06.30-08.30 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
08.30-12.00 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Peowiaków KŻR nr 1 i 2
12.00-15.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Hawro Peowiaków KŻR nr 8
15.00-15.30 Adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia Ks. Proboszcz Peowiaków Cała Parafia
15.30-17.30 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Peowiaków KŻR nr 18 i 21
17.30-18.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Hawro Peowiaków KŻR nr 18 i 21
18.00-19.00 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
19.00-20.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Hawro Peowiaków CHÓR PARAFIALNY
20.00-21.00 Adoracja prowadzona przez grupę Ks. Krzysztof Hawro Peowiaków CHÓR PARAFIALNY
21.00-22.00 Msza św. w intencji osiedla Peowiaków Ks. Proboszcz Peowiaków Domowy Kościół
22.00-24.00 Adoracja Ks. Leszek Peowiaków Domowy Kościół

29 marca (piątek)
Godzina Forma Ksiądz Osiedle Grupa
00.00-01.00 Adoracja i różaniec Ks. Leszek Orzeszkowej Wspólnota ze św. Katarzyny
01.00-04.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Orzeszkowej Grupa adoracyjna
04.00-05.30 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Orzeszkowej Galilea
05.30-06.30 Adoracja i jutrznia Ks. Proboszcz Orzeszkowej Neokatechumenat
06.30-08.30 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
08.30-12.00 Adoracja xxxxxxxxxx Orzeszkowej Cała Parafia
12.00-13.00 Adoracja i różaniec Ks. Proboszcz Orzeszkowej KŻR nr 7
13.00-15.00 Adoracja w ciszy xxxxxxxxxx Orzeszkowej Cała Parafia
15.00-15.30 Adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia Ks. Proboszcz Orzeszkowej Cała Parafia
15.30-16.30 Droga Krzyżowa Ks. Proboszcz Orzeszkowej Cała Parafia
16.30-17.30 Adoracja w ciszy xxxxxxxxxx Orzeszkowej Legion Maryi
17.30-18.00 Adoracja i różaniec Ks. Marek Orzeszkowej Cała Parafia
18.00-19.00 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
19.00-20.00 Droga Krzyżowa Ks. Maciej Orzeszkowej Młodzież
20.00-21.00 Adoracja prowadzona przez grupę Ks. Leszek Orzeszkowej OAZA
21.00-22.00 Msza św. w intencji osiedla Orzeszkowej Ks. Proboszcz Orzeszkowej Rycerze Kolumba
22.00-24.00 Adoracja Ks. Proboszcz Orzeszkowej Rycerze Kolumba

30 marca (sobota)
Godzina Forma Ksiądz Osiedle Grupa
00.00-01.00 Adoracja i różaniec Ks. Wiesław Podgroble Wspólnota ze św. Katarzyny
01.00-04.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx Podgroble Grupa adoracyjna
04.00-06.00 Adoracja prowadzona przez grupę Ks. Proboszcz Podgroble Akcja Katolicka
06.00-06.30 Adoracja i Godzinki o NPNMP xxxxxxxxxxx Podgroble Cała Parafia
06.30-08.30 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
08.30-12.00 Adoracja w ciszy xxxxxxxxxx Podgroble Cała Parafia
12.00-15.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Ślepokura Podgroble Cała Parafia
15.00-16.00 Adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia Ks. Marek Podgroble Cała Parafia
16.00-16.30 Droga Krzyżowa Ks. Krzysztof Hawro Podgroble Cała Parafia
16.30-17.30 Adoracja i różaniec xxxxxxxxxx Podgroble KŻR nr 23
17.30-18.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Ślepokura Podgroble Cała Parafia
18.00-19.00 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
19.00-20.00 Adoracja w ciszy Ks. Leszek Podgroble MINISTRANCI
20.00-21.00 Adoracja prowadzona przez grupę Ks. Leszek Podgroble LEKTORZY
21.00-22.00 Msza św. w intencji osiedla Podgroble Ks. Proboszcz Podgroble Neokatechumenat
22.00-24.00 Adoracja Ks. Proboszcz Podgroble Neokatechumenat

31 marca (niedziela)
Godzina Forma Ksiądz Osiedle Grupa
00.00-01.00 Adoracja i różaniec Ks. Krzysztof Ślepokura xxxxxxxxxxx Wspólnota ze św. Katarzyny
01.00-04.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Grupa adoracyjna
04.00-06.00 Adoracja prowadzona przez grupę xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Domowy Kościół
06.00-07.00 Adoracja w ciszy Ks. Marek xxxxxxxxxxx Cała Parafia
07.00-07.30 Adoracja i Godzinki o NPNMP xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cała Parafia
07.30-09.00 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia
09.00-10.00 Msza św. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia
10.30-12.00 Msza św. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia
12.00-13.00 Msza św. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia
13.00-14.00 Adoracja i różaniec Ks. Marek xxxxxxxxxxx KŻR nr 10
14.00-15.00 Msza św. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia
15.00-16.00 Adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia Ks. Krzysztof Ślepokura xxxxxxxxxxx Cała Parafia
16.00-17.00 Msza św. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia
17.00-18.00 Gorzkie Żale Ks. Krzysztof Hawro xxxxxxxxxxx Cała Parafia
18.00-19.00 Msza św. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cała Parafia