Niedziela Zmartwychwstania 2019

O G Ł O S Z E N I A

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 21 IV 2018 r.

1. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Triduum Paschalnego w naszej Katedrze: Ks. Wiesławowi oraz pani Barbarze i wspólnocie Galilea za przygotowanie ołtarza adoracji, Grobu Pańskiego oraz dekoracji świątecznej; Ks. Leszkowi i służbie liturgicznej; panu Kościelnemu i pani Organistce; wychowawcom i klerykom naszego seminarium; chórowi parafialnemu; chórowi Ale Cantare; chórowi Ziemi Zamojskiej Contra; orkiestrze dętej oraz naszej scholii parafialnej. Dziękujemy wszystkim grupom i stowarzyszeniom duszpasterskim za przygotowanie liturgii oraz zorganizowanie zbiórki darów dla ubogich rodzin; panu Adamowi Kułajowi za koordynację tych działań. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich rodzin i pojedynczych osób, które otrzymały paczki żywnościowe w Wielką Sobotę. Podziękowania te kierujemy do Was drodzy Parafianie, którzy podzieliliście się z potrzebującymi żywnością ze świątecznego stołu.


2. Dziękujemy za ofiary złożone w Niedzielę Palmową na rzecz prac konserwatorskich w Katedrze w wysokości 11 071,90 zł. W kwietniu złożono też ofiary indywidualne: 2x50 zł; 100 zł; 500 zł i 640 zł od chóru parafialnego. Od początku roku zebrano kwotę: 65 318,00 zł.
3. Korzystając z dużej frekwencji Parafian oraz osób pochodzących z naszej Parafii w dniu dzisiejszym na liturgii, chciałbym krótko przedstawić podsumowanie prac remontowych i konserwatorskich obecnie prowadzonych: dobiega końca krycie dachówką dachów na budynkach wikarówki i infułatki, trwają prace instalacyjne, wykończeniowe i konserwatorskie wewnątrz budynków, wkrótce będzie położona elewacja. Zakończenie prac budynku wikarówki jest planowane na wrzesień 2019 roku. Natomiast, z powodu nowych odkryć konserwatorskich na infułatce, zakończenie projektu jest planowane na kwiecień 2020 roku. Kilka tygodni temu powrócił do katedry po konserwacji ołtarz Jezusa Miłosiernego. Wkrótce zostaną złożone pozostałe dwa boczne ołtarze. Ołtarz główny jest prawie gotowy, trwają prace przy tabernakulum. Zakończenie tych prac jest planowane na przełomie maja i czerwca tego roku.
4. Realizacja projektów nie byłaby możliwa bez wielkiej ofiarności naszych parafian oraz pomocy finansowej ze strony kapłanów i wiernych całej diecezji. Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy współpracują z naszą Parafią przy realizacji tych prac: Pasterzowi Diecezji, ekonomowi diecezjalnemu, władzom naszego miasta, z panem prezydentem na czele, kierownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu i wszystkim pracownikom, ks. Markowi Doboszowi, pani Marii Krzyżanowskiej, panu Adrianowi Wawrykiewiczowi oraz poprzedniemu proboszczowi ks. Prałatowi Adamowi Firoszowi za ogromne zaangażowanie w obecne projekty oraz wcześniejsze. Dzisiaj po każdej Mszy św. można będzie złożyć ofiarę do puszki z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie w naszej Parafii.
5. Legion Maryi zaprasza członków i czcicieli Matki Bożej na doroczną uroczystość ,,Acies”, która odbędzie się w Katedrze w najbliższą sobotę (27 kwietnia) od godziny 9.00.
6. Ze względu na Oktawę Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
7. W najbliższą niedzielę, w II niedzielę wielkanocną, Kościół obchodzi święto Miłosierdzia Bożego. Jest to zarazem dzień patronalnego odpustu w naszej Katedrze ku czci św. Tomasza Apostoła. Przez cały dzień kazania będzie głosił ks. Piotr Brodziak – dyrektor wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej. Po każdej Eucharystii będzie modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia przed obrazem Bożego Miłosierdzia, po Mszy św. o 18.00 koronka będzie uroczyście zaśpiewana.
8. W najbliższą niedzielę w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego będzie odpust. Msza św. odpustowa o godz. 12.00.
9. Przyszła niedziela jest także świętem patronalnym "CARITAS". Po każdej Mszy św. do puszek będą zbierane ofiary na rzecz potrzebujących.
10. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Maria Zielińska, Mokre
† Krzysztof Lewiński z ul. Łanowa
† Jerzy Cięciera ul. Redutowa