III Niedziela Wielkanocna 2019

O G Ł O S Z E N I A
III Niedziela Wielkanocna - 5 maja 2019 r.

1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na WSD. Bardzo dziękujemy Diakonowi za wygłoszone słowo Boże.
2. Rozpoczynamy dzisiaj obchody XI Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 11 maja.


3. Dzisiaj wypada pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. o 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków KŻR; a po Mszy św. o godzinie 10.30 wspólny różaniec w intencji misji i misjonarzy.
4. Zachęcamy do kultywowania tradycji śpiewania Litanii Loretańskiej przy figurach i krzyżach. Nabożeństwa majowe w Katedrze są sprawowane codziennie o godz. 17.40. W soboty po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.
5. W najbliższą niedzielę, 12 maja, na Mszy św. o godzinie 12.00 będzie w naszej Parafii uroczystość Pierwszej Komunii św. Od poniedziałku, codziennie o godzinie 16.00 będą próby przed tą uroczystością.
6. W niedzielę, 19 maja, o godzinie 10.30 będzie uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii św., a o godzinie 12.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Śrutwy z okazji 20. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w naszej Parafii. Po Eucharystii będzie poświęcenie skweru przy Katedrze Zamojskiej (przed dzwonnicą), który otrzyma nazwę ,,Skwer św. Jana Pawła II”. Zostanie też dokonane odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Papieża w Zamościu. Bardzo dziękujemy Radzie Miasta Zamość za uchwałę, która przez kolejne pokolenia będzie wszystkim przypominać o historycznej wizycie św. Jana Pawła II w Zamościu: na Rynku Wielkim i Katedrze Zamojskiej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich na tę uroczystość.
7. W najbliższą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie w Katedrze. Dziękujemy Straży Honorowej NSPJ za zbieranie ofiar w ostatnią niedzielę w wysokości: 1 110 zł. W ostatnim tygodniu złożono też na ten cel ofiary indywidualne: 2x50 zł, 100 zł, 150 zł oraz 1 000,00 zł
8. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli".
9. W ubiegłym tygodniu odeszła do Pana: † Weronika Sitarz ul. Peowiaków