IV niedziela Wielkanocna 2019

O G Ł O S Z E N I A
IV Niedziela Wielkanocna - 12 maja 2019 r.

1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na prace w Katedrze. W ostatnim tygodniu złożono na ten cel ofiary indywidualne: 2x200 zł, 300 zł oraz ofiara od KŻR nr 22 – 300 zł.
2. Nabożeństwa majowe w Katedrze są sprawowane codziennie o godz. 17.40. W soboty po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.


3. Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 12.00 będzie w naszej Parafii uroczystość Pierwszej Komunii św.
4. Serdecznie zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, które odbywają się w sali katechetycznej w każdy poniedziałek w godzinach 18.45-19.30. Spotkania prowadzi ks. Maciej i są one doskonałą okazją do pogłębiania swojej wiary i poznawania Bożego słowa.
5. W czwartek, 16 maja, o godzinie 16.30 w sali obok kancelarii będzie spotkanie Akcji Katolickiej.
6. W piątek, 17 maja, o godzinie 18.00 będzie w Katedrze Msza św. w intencji wynagrodzenia za profanację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz nawrócenia osób, które dokonały tej profanacji. Po Mszy św. będzie różaniec pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy.
7. W niedzielę, 19 maja, o godzinie 10.30 będzie uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii św. A w czwartek i piątek o godz. 16:00 będą próby do komunii rocznicowej, a o godzinie 12.00 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Śrutwy z okazji 20. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w naszej Parafii. Po Eucharystii będzie nadanie terenowi przy Katedrze Zamojskiej (przed dzwonnicą) imienia ,,Skwer św. Jana Pawła II”. Zostanie też dokonane odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Papieża w Zamościu. Bardzo dziękujemy Radzie Miasta Zamość za podjęcie jednomyślnie uchwały, która przez kolejne pokolenia będzie wszystkim przypominać o historycznej wizycie św. Jana Pawła II w Zamościu: na Rynku Wielkim i Katedrze Zamojskiej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich na tę uroczystość. Wydarzenie to rozpocznie cykl uroczystości, które odbędą się w najbliższych tygodniach w Zamościu z okazji tej ważnej rocznicy.
8. W niedzielę, 19 maja, będzie również Msza św. z okazji ,,poświęcenie pól” przy figurze na osiedlu Podgroble o godzinie 16.00.
9. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli".
10. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Marek Socha ul. Peowiaków
† Sabina Pasieczna ul. Peowiaków
† Irena Smoła ul. Peowiaków