XIII Niedziela Zwykła 2019

O G Ł O S Z E N I A
XIII niedziela zwykła – 30 czerwca 2019 r.

1. Kustosz Sanktuarium MB Krasnobrodzkiej ks. prał. Eugeniusz Derdziuk zaprasza na uroczystości odpustowe w dniach 1-2 lipca br.
2. Przypominamy wszystkim, że w czasie wakacyjnych wędrówek, odwiedzając miejsca kultu religijnego (nie tylko kościoły, ale także miejsca innych wyznań) obowiązuje zawsze odpowiedni, stosowny ubiór. Świątynie są przede wszystkim miejscami modlitwy, więc nie zwiedza się ich w czasie nabożeństw.


3. Prosimy także o większą uwagę, szczególnie w czasie wakacyjnych wyjazdów, na to co się dzieje podczas nieobecności sąsiadów, o wzajemną pomoc sąsiedzką i zdecydowane reagowanie na przejawy bezprawia i przemocy.
4. W środę, 3 lipca, święto św. Tomasza Apostoła - patrona Miasta Zamościa i naszej Katedry.
5. W tym tygodniu przypada:
I czwartek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta.
I piątek miesiąca – o godz. 17.10 Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
I sobota miesiąca, Wieczernik Maryjny – Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 18.00, adoracja po której procesja wokół Katedry z kopią Obrazu MB Odwachowskiej, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.
I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca.
6. Od dzisiejszej niedzieli w kaplicy w Mokrem Msza św. o godz. 14.00; od jutra nie ma w dni powszednie Mszy św. w Katedrze o godz. 7.00, do końca wakacji kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku tylko popołudniu w godzinach: 16.00-18.00, a w soboty od 9.00 do 11.00.
7. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer "Niedzieli".