XXX Niedziela Zwykła 2019

O G Ł O S Z E N I A
XXX Niedziela Zwykła – 27 X 2019 r.


1. Dzisiaj po Mszy św. o 10.30 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami.
2. Dzieci, które zbierają naklejki za udział w różańcu, składają karty z naklejkami w zakrystii do czwartku (31 października). 10 listopada (w niedzielę) po Mszy św. o godz.: 10.30 dzieci otrzymają nagrody.


3. We wtorek (29 października) o 19.00 spotkanie Rycerzy Kolumba, które wyjątkowo rozpocznie się przy dzwonnicy. We wtorek będzie też w naszej Parafii adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji naszej diecezji w godzinach 10.30-18.00 według planu.
Godzina Osiedle Grupa
10.30-12.00 Mokre, Hubale, Zatorze Galilea
12.00-13.00 Stare Miasto Straż Honorowa NSPJ
13.00-15.00 Kilińskiego Akcja Katolicka, dzieci i młodzież
15.00-16.00 Orzeszkowej Legion Maryi
16.00-17.00 Podgroble Domowy Kościół, Rycerze Kolumba, Przyjaciele Oblubieńca
17.00-18.00 Peowiaków Koła Żywego Różańca
Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.
4. W czwartek (31 października) w godzinach 19.00-20.30, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych odbędzie się w naszej Katedrze prowadzone przez oazę nabożeństwo NOC ZE ŚWIĘTYMI. Będzie Adoracja NS, uwielbienie, oddanie czci świętym w relikwiach, prezentacja świętych przez dzieci i młodzież, indywidualne błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie to jest alternatywą dla pogańskiego święta halloween. Dlatego przypominamy naukę Kościoła głoszoną przez papieży Benedykta XVI i Franciszka, że halloween to „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które „promuje kulturę śmierci”. Zachęcamy też rodziców do kształtowania u dzieci postawy przeżywania listopadowych świąt w atmosferze zadumy i modlitwy.
5. Społeczny Komitet Ochrony Cmentarza Parafialnego wraz z Parafią zwracają się z prośbą o wsparcie tegorocznej kwesty na rzecz odnowy nagrobków znajdujących się na zamojskiej nekropolii. Kwesta rozpocznie się tradycyjnie 1 listopada br. w Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 8.00 i zakończy o godz. 18.00. Przy Domku Grabarza będzie można nabyć książkę ,,Cmentarz parafii katedralnej”. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony również na odnowę zabytkowych nagrobków.
6. W piątek (1 listopada) - Uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. w Katedrze o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00; na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków o godz. 11.00 i 15.00 z procesją; na cmentarzu komunalnym o godz. 9.00 i 12.00 z procesją; na cmentarzu prawosławnym o godz. 14.00.
7. W sobotę (2 listopada) - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Msze św. w Katedrze o godz. 6.30, 7.30, 9.00 i 18.00; na cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków o godz. 9.00 i 11.00; na cmentarzu komunalnym o godz. 9.00 i 12.00; na Rotundzie o godz. 15.00.
8. We piątek i sobotę na cmentarzu parafialnym będą przyjmowane wypominki za zmarłych. Wypominki prosimy składać w punktach oznaczonych tablicami Parafii Katedralnej.
9. W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych kancelaria nieczynna. W kaplicy w Mokrem nie będzie 1 listopada o 16.00 Eucharystii.
10. Przez cały listopad w Katedrze o godz. 17.15 będzie modlitwa różańcowa w intencji zmarłych poleconych w wypominkach, a w każdą niedzielę listopada o godz. 11.00 będzie odprawiana Msza św. na cmentarzu parafialnym. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych, polecanych szczególnej modlitwie Kościoła. Wypominki składamy w zakrystii.
11. W tym tygodniu przypada:
I piątek miesiąca – wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o 18.00. Z racji Uroczystości Wszystkich Świętych księża udadzą się do chorych w piątek (8 listopada).
I sobota miesiąca – Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 18.00, po której adoracja NS i modlitwa różańcowa (bez procesji).
I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kół Żywego Różańca.
12. Bardzo dziękujemy za podarowanie kwiatów na dekorację do Katedry państwu Stanisławie i Czesławowi Paluch z ul. Błonie.
13. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli".
14. W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana: † Franciszka Czubara z ul. Kamiennej
† Paulina Konarska z ul. Podleśnej