Niedziela Świętej Rodziny 2019

O G Ł O S Z E N I A
Niedziela Świętej Rodziny – 29 XII 2019 r.

1. W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o 18.00 śpiewy kolęd będzie prowadził Chór Ziemi Zamojskiej CONTRA, po Eucharystii – koncert. W następną niedzielę o 19.00 – koncert kolęd Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.

2. Podczas Pasterki zebrano ofiary na tacę na Fundusz Obrony Życia w wysokości: 3 420,00 zł, a w święto św. Szczepana na Kapłański Fundusz Zdrowotny – 7 990,00 zł.

3. W roku 2019 wykonano w naszej Parafii bardzo dużo prac remontowo-konserwatorskich, przede wszystkim związanych z realizacją dwóch projektów unijnych: Remont zabytkowego budynku „Wikarówki" oraz Remont zabytkowego budynku Infułatki – w ramach drugiego projektu została dokonywana renowacja ołtarza głównego oraz trzech ołtarzy bocznych w Katedrze.
Prace na Wikarówce dobiegły końca 30 września br. i znajduje się w niej Muzeum Sakralne Parafii Katedralnej. Będzie je można zwiedzać w sezonie turystycznym, czyli od 1 maja do 30 września, w godzinach: 10.00-16.00. Poza sezonem zorganizowane grupy mogą telefonicznie umówić się na zwiedzanie muzeum. Numer telefonu jest podany na stronie internetowej Parafii.
Do końca kwietnia zostaną zakończone prace na Infułatce, gdzie również przez 5 lat będzie ekspozycja muzealna. Prace na zewnątrz budynku dobiegły końca. Prowadzone są prace wewnątrz budynku oraz prace związane z obniżeniem i zagospodarowanie terenu wokół niego.
Realizacja tych projektów nie byłaby możliwa bez wielkiej ofiarności naszych Parafian, pomocy finansowej ze strony różnych podmiotów. Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom. W roku 2019 w naszej Parafii zebrano na prace remontowe i konserwatorskie ofiary w wysokości: 198 781,37 zł, parafie: Tarnogród, Józefów i Parafia św. Marii Magdaleny w Biłgoraju złożyły ofiary – 16 729,43 zł, Miasto Zamość przekazało dotację na ochronę zabytków w wysokości – 45 000,00 zł. Pozostałe koszty prac zostały pokryte z tac na budownictwo sakralne zbieranych dwa razy w roku w całej diecezji, składek księży, ofiar turystów i pielgrzymów oraz funduszy unijnych.
Pragnę też dzisiaj bardzo podziękować wszystkim instytucjom, z którymi współpracuje nasza Parafia w realizacji ww. projektów. Przede wszystkim głównemu wykonawcy firmie LUBREN z Lublina, menagerowi projektu firmie ZDI z Zamościa, władzom naszego miasta, z panem Prezydentem na czele oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu. Dziękuję też za współpracę przewodnikom zamojskim.
Podsumowując dzisiaj prace remontowo-konserwatorskie wykonane w naszej Parafii, chciałbym również podziękować osobom, które wkładają najwięcej wysiłku w te prace. Są nimi ks. Marek Dobosz, pani Maria Krzyżanowska i pan Adrian Wawrykiewicz. Wielkie Bóg zapłać.

5. We wtorek, w ostatnim dniu roku, po Mszy św. o 18.00 będziemy dziękowali Bogu za mijający rok. Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie kończącym rok.

6. W środę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela, Patronki naszej Diecezji. Porządek Mszy św. niedzielny. W Mokrem Msza św. o 8.30.

7. W tym tygodniu wypada:
I czwartek miesiąca – po Mszy św. o 18.00 Godzina Święta i modlitwa za kapłanów,
I piątek miesiąca – księża udadzą się do chorych w umówionych godzinach, o godz. 16.45 Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa, następnie różaniec i Msza św. o godz. 18.00;
I sobota miesiąca – Wieczernik Maryjny i Msza św. wynagradzająca Niepolanemu Sercu NMP o godz. 18.00, po której adoracja, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski – z powodu niedzielnego koncertu nie będzie procesji;
I niedziela miesiąca – wyjątkowo zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kół Żywego Różańca będzie przed Mszą św. o godz. 12.00, czyli o 11.45, ponieważ Eucharystii o 12.00 będzie przewodniczył ks. Biskup Mariusz Leszczyński, a po Mszy św. będzie spotkanie opłatkowe Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz pielgrzymów z Zamojskiej Grupy św. Tomasza.

8. Za tydzień będą wybory do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej Parafii. Lista kandydatów przypisanych do pięciu okręgów jest podana w gablocie z ogłoszeniami. Każdy może oddać głos tylko na jednego kandydata z okręgu, w którym mieszka. Kartki, z imieniem i nazwiskiem kandydata, na którego głosujemy będziemy składać w następną niedzielę na tacę. W głosowaniu biorą udział osoby pełnoletnie.

9. Są wolne intencje w tym tygodniu na poranne godziny. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli" z dodatkiem zamojskim.