13 Niedziela Zwykła 2020

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

            XIII niedziela zwykła – 28 czerwca 2020 r.

 1. Jutro (29 czerwca) Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w Katedrze jak w dni powszednie. Po Mszy św. wieczornej ostatnie przed wakacjami spotkanie kręgu biblijnego. Od jutra do końca wakacji nie będzie Mszy św. o 7.00, a kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku tylko popołudniu w godzinach: 16.00-18.00, a w soboty od 9.00 do 11.00. W innych godzinach w sprawach pilnych (np. pogrzebu) prosimy dzwonić do ka. Proboszcza. Od dzisiaj w kaplicy w Mokrem Msza św. w niedziele o godz. 14.00.
 2. Kustosz Sanktuarium MB Krasnobrodzkiej ks. prał. Eugeniusz Derdziuk zaprasza na uroczystości odpustowe w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły na plakacie w tablicy z ogłoszeniami.
 1. Przypominamy wszystkim, że w czasie wakacyjnych wędrówek, odwiedzając miejsca kultu religijnego (nie tylko kościoły, ale także miejsca innych wyznań) obowiązuje zawsze odpowiedni, stosowny ubiór. Świątynie są przede wszystkim miejscami modlitwy, więc nie zwiedza się ich w czasie nabożeństw.
 2. W piątek (3 lipca) święto św. Tomasza Apostoła – patrona Miasta Zamościa i naszej Katedry.
 3. W tym tygodniu wypada:
 • I czwartek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta.
 • I piątek miesiąca – o godz. 17.10 Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie wakacji kapłani nie odwiedzają chorych z okazji pierwszego piątku miesiąca.
 • I sobota miesiąca, Wieczernik Maryjny – Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu o godz. 18.00, adoracja po której procesja wokół Katedry z kopią Obrazu MB Odwachowskiej, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.
 • I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca.
 1. Wczoraj zostały ogłoszone zmiany personalne w naszej Diecezji. Ksiądz Krzysztof HAWRO został mianowany wikariuszem parafii w Starym Zamościu, ks. Krzysztof ŚLEPOKURA – kapelanem szpitala w Tomaszowie Lubelskim, a ks. Konrad BULAK dotychczasowy duszpasterz w Kościele św. Katarzyny w Zamościu – wikariuszem w naszej Parafii. Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2020 r.
 2. Serdecznie zachęcamy do zwiedzania w dzisiejszą niedzielę od godziny 9.45 muzeum sakralnego w Wikarówce oraz ekspozycji w Infułatce, gdzie można między innymi zobaczyć filmy o Katedrze i Janie Zamoyskim, starodruki oraz zabytkowe szaty liturgiczne (wstęp dobrowolna ofiara).
 3. Przypominamy, że według aktualnych przepisów państwowych nie ma limitu liczby wiernych w kościołach. Jest jednak obowiązek zakrywania ust i nosa lub zachowania dystansu dwóch metrów.
 4. Nasza Parafia organizuje w dniach 15-16 lipca pieszą pielgrzymkę rodzin na odpust do Tomaszowa Lubelskiego. Wyjście z Katedry 15 lipca o 7.00 rano. Trasa pierwszego dnia kończy się około godz.: 18.00 w Majdanie Małym, gdzie będzie czekał autobus na pielgrzymów, który przywiezie ich na noc do Zamościa. 16 lipca o godzinie 5.00 rano autobus spod Katedry zabierze pielgrzymów do Majdanu Małego, gdzie rozpocznie się pielgrzymowanie w stronę Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim na Mszę św. o godzinie 12.00. Po Eucharystii autobus przywiezie pielgrzymów do Zamościa. Koszt udziału w pielgrzymce 50 zł od osoby, współmałżonek – 40 zł, a dzieci – uczestniczą bez opłat. Zapisy na pielgrzymkę w kancelarii i zakrystii do dnia 12 lipca. Serdecznie zapraszamy.
 5. Dzisiaj odbywają się wybory prezydenckie. Przypominamy, że o obywatelskim obowiązku udziału w wyborach.
 6. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer "Niedzieli".
 7. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Maria Gwiazdowska, ul. Peowiaków

† Janina Pisiewicz, ul. Kamienna

† Czesław Niedziałek, ul. Peowiaków

† Maria Bartnik, ul. Emilii Plater