Aktualności

I Niedziela Wielkiego Postu 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

I Niedziela Wielkiego Postu – 21 II 2021 r.

 

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na prace remontowe w naszej Parafii. Dziękujemy również za ofiary indywidualne złożone w ostatnim czasie: 200zł, 2x100zł, 2x50zł. Ofiary na kwiaty do grobu pańskiego można składać do puszki obok krzyża przy balustradzie.
 2. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji. W katedrze zebrano ofiary: 3.789,60zł., w kościele w Mokrem: 220,90zł.

Czytaj więcej...

VI Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

VI Niedziela zwykła – 14 II 2020 r.

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o klerykach, wychowawcach oraz módlmy się                    o nowe powołania do służby w Kościele.  
 1. Od dziś do soboty trwa Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasło brzmi "Trzeźwością pokonywać kryzys". Zachęcamy do podjęcia postanowienia abstynencji                w Wielkim Poście oraz modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik do pobrania>>

V Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

V Niedziela zwykła – 7 II 2021 r.

 1. W czwartek (11 lutego) przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
 1. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w Katedrze, a w następną niedzielę po Mszy św. o 10.30 – spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (również w Katedrze). Ofiary zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na WSD naszej Diecezji.  

Czytaj więcej...

Informacja z Otwarcia Ofert 2021

Informacja z Otwarcia Ofert 2021

Plik do pobrania>>

IV Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

IV Niedziela zwykła – 31 I 2021 r.

 1. We wtorek (2 lutego) Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w Katedrze o: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00, o 9.00 – Msza św. zbiorowa do MB Odwachowskiej, w Mokrem – Msza św. o 16.00. W czasie każdej Eucharystii błogosławieństwo gromnic. 2 lutego przypada 15 rocznica święceń biskupich Ks. Bpa Mariana Rojka, Pasterza Diecezji. Pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji.
 2. Święta Ofiarowania Pańskiego to też Dzień Życia Konsekrowanego. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby sióstr klauzurowych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Zamówieniu 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków zespołu katedralnego w Zamościu”,

projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 ,,Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 1. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2021 r.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: 

 

Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków zespołu katedralnego w Zamościu”,

należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A , 22-400 Zamość w Kancelarii, do dnia 05.02.2021 r., do godz. 10:00

Ks. Robert Strus – Proboszcz Parafii

Zamość, dnia 27.01.2021 r.

Pliki do pobrania>>

III Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r.

 1. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w Katedrze.
 1. Zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Katedrze są sprawowane Msze św. w intencji mieszkańców wybranych ulic; o godz.: 17.30 – różaniec w tej intencji. W tym tygodniu zapraszamy na wspólną modlitwę mieszkańców ulic:

Czytaj więcej...

II Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

II Niedziela zwykła – 17 I 2020 r.

 1. Składamy ,,Bóg zapłać” za ofiary w wysokości 5 323,33 zł złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na prace remontowe w naszej Parafii.
 2. We wtorek (19 stycznia) przypada dzień imienin Bpa Mariusza. Pamiętamy w modlitwach o solenizancie.

Czytaj więcej...

Niedziela Chrztu Pańskiego 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 I 2021 r.

 1. Składamy ,,Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę w dniu dzisiejszym na prace remontowe w naszej Parafii. Dziękujemy też za ofiary na Fundusz Obrony Życia z Pasterki: 1 700,00zł oraz ofiary na fundusz zdrowotny dla chorych kapłanów ze święta św. Szczepana: 5 120,00zł.
 2. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły w roku liturgicznym. Tradycyjnie kolędy będziemy śpiewać do dnia 2 lutego. Do tego dnia też pozostaną dekoracje bożonarodzeniowe                          w Katedrze.

Czytaj więcej...