Aktualności

II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 3 I 2021 r.

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca; po Mszy św. o 12.00 – wymiana tajemnic różańcowych dla Kół Żywego Różańca.
 2. W środę (6 stycznia) Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to tzw. święto nakazane, czyli wierni zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. W tym roku Orszak Trzech Króli w Zamościu odbędzie się w zmienionej formie. O godz.: 30 rozpocznie się w kościele Świętego Krzyża Mszą św., która będzie transmitowana przez  Katolickie Radio Zamość. Po Eucharystii Trzej Królowie i Święta Rodzina wyruszą samochodem „królewskim” na ulice i place Zamościa. Podjadą pod każdy kościół i pokłonią się Panu Jezusowi z samochodu. W dniu 6 stycznia będzie można w Parafii pobrać materiały Orszakowe i połączyć się z Orszakiem Trzech Króli. Będą to korony, śpiewniki, chorągiewki, a także słodki poczęstunek.

Czytaj więcej...

Niedziela Świętej Rodziny 2020

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

Niedziela Świętej Rodziny – 27 XII 2020 r.

W czwartek, w ostatnim dniu roku, będziemy dziękowali Bogu za mijający rok. Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w modlitwie kończącej rok. Z powodu obostrzeń państwowych rozpocznie się ona Mszą św. o godzinie 17.00. Po Eucharystii – wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynno-błagalna.

W piątek Nowy Rok: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela, Patronki naszej Diecezji. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. W Mokrem Msza św. o 8.30. Jest to też pierwszy piątek miesiąca – kapłani udadzą się do chorych w sobotę (oprócz ks. Konrada, który odwiedzi chorych w czwartek).

Najbliższa sobota to I sobota miesiąca – Wieczernik Maryjny i Msza św. wynagradzająca Niepolanemu Sercu NMP o godz. 18.00, po której adoracja, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.

W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kół Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 12.00.

Jak już wcześniej było podane, w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. W okresie poświątecznym od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Katedrze sprawowane będą Msze św. w intencji mieszkańców wybranych ulic; o godz.: 17.30 – różaniec w tej intencji. Po każdej Mszy św. będzie można pobrać w Katedrze wodę święconą do samodzielnego poświęcenia mieszkania oraz pamiątkowe obrazki. Po niedzieli zapraszamy na wspólną modlitwę mieszkańców:

28.12.2020

(poniedziałek)

Ulice: Zgody, Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa

29.12.2020

(wtorek)

Mokre i Hubale ( w intencji tych miejscowości będzie też Msza św. w kościele w Mokrem w pierwszy piątek lutego o 16:00)

30.12.2020

(środa)

Kolonia Mokre

We wtorek i środę kapłani od godziny 16.00 będą odwiedzać również Parafian, którzy wyrazili takie życzenie z ulic:

29 stycznia (wtorek) – domy prywatne z ul. Łanowej, bloki: Kościuszki 8; Kamienna 13, 17 i 19; Ciepła 6;

30 grudnia (środa) – bloki: Podgroble 1; Peowiaków 2, 24, 32; Orzeszkowej 3, 5, 15, 22.

Pozostałe rodziny będziemy odwiedzać po następnej niedzieli, informacje zostaną przekazane telefoniczne. Jeśli ktoś chce jeszcze zaprosić księży do pobłogosławienia mieszkania, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii.

Krótkie sprawozdanie z prac wykonanych w roku 2020 w naszej Parafii. Tuż przed wybuchem pandemii udało się szczęśliwie zakończyć realizację projektu unijnego: Remont zabytkowego budynku Infułatki – w ramach, którego dokonano też renowacji ołtarza głównego i trzech ołtarzy bocznych w Katedrze oraz obniżenia i remontu nawierzchni dziedzińca przed Infułatką. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 15 milionów złotych. 11,5 miliona to dofinansowanie ze środków unijnych, a 3,5 miliona to wkład własny Parafii i Diecezji. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary, bez których nie można było tych prac wykonać. Ofiary złożone w tym roku za opłatki oraz przy okazji modlitwy w Katedrze za mieszkańców naszej Parafii będą przeznaczone na dalsze prace remontowe.  

Pragnę dzisiaj bardzo podziękować wszystkim instytucjom, z którymi współpracuje nasza Parafia w realizacji ww. projektu. Przede wszystkim głównemu wykonawcy firmie LUBREN z Lublina, menagerowi projektu firmie ZDI z Zamościa, władzom naszego miasta, z panem Prezydentem na czele oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu. Chciałbym również podziękować osobom, które włożyły najwięcej wysiłku w te prace. Są nimi ks. Marek Dobosz, pani Maria Krzyżanowska i pan Adrian Wawrykiewicz. Wielkie Bóg zapłać.

Mimo pandemii udało nam się też w roku 2020 dokonać remontu nawierzchni alei głównej na cmentarzu parafialnym. Koszt wykonanych prac to 18,5 tys. zł.

W zakrystii można nabyć kalendarze Katolickiego Radia Zamość na rok 2020 (cena 5zł).

W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Roberta Marchwianego.

Msza Święta w intencji mieszkańców – plan

28.12

Zgody, Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa

29.12

Mokre i Hubale

30.12

Kolonia Mokre

04.01

Klonowa, Błonie, Jaworowa, Myśliwska, Łanowa

05.01

Szczebrzeska, Millera, Świerkowa, Zaremby, Przemysłowa

07.01

Ciepła 1, Ciepła 4, Ciepła 6, Ciepła domy pryw., Studzienna, E. Platter, Sadowa domy pryw.

08.01

Piłsudskiego 13, Sadowa 4, Piłsudskiego 15, Piłsudskiego 15a, Piłsudskiego 19a, Piłsudskiego 19, Piłsudskiego domy pryw.

11.01

Orzeszkowej 3, Orzeszkowej 5, Orzeszkowej 13, Orzeszkowej 22,

Orzeszkowej domy pryw.

12.01

Orzeszkowej 11, Orzeszkowej 17, Orzeszkowej 15

13.01

Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 9, Oboźna 13, Oboźna 19, Oboźna domy pryw.

14.01

Piłsudskiego 10, Piłsudskiego 10 D, Piłsudskiego 14, Piłsudskiego 20 WP, Piłsudskiego 22 WP

15.01

Żeromskiego, Kościuszki, Pereca, Rynek Solny, Staszica, Rynek Wielki, Zamenhoffa, Kolegiacka, Akademicka

18.01

Peowiaków 2, Peowiaków 4, Peowiaków 6, Peowiaków 8, Peowiaków 10

19.01

Peowiaków 12, Peowiaków 14, Peowiaków 16, Peowiaków 18, Peowiaków 20, Peowiaków 20a, Peowiaków 22

20.01

Peowiaków 24, Peowiaków 26, Peowiaków 28, Peowiaków 30, Peowiaków 32, Peowiaków 34, Peowiaków 36, Peowiaków 38

21.01

Peowiaków 40, Peowiaków 40a, Peowiaków 42, Peowiaków 44, Peowiaków 46, Peowiaków 48, Peowiaków 50, Peowiaków 50a, Peowiaków 52

22.01

Peowiaków 54, Peowiaków 56, Peowiaków 58, Peowiaków 60, Peowiaków 62, Peowiaków 64, Peowiaków 66

25.01

Kamienna 12 WP, Kamienna 1, Kamienna 3, Kamienna 8, Kamienna 10 WP, Kamienna 14

26.01

Kamienna 7, Kamienna 11, Kamienna 13, Kamienna 15, Kamienna 17, Kamienna 19

27.01

Kilińskiego 3, Kilińskiego 3a, Kilińskiego 7, Kilińskiego 9, Kilińskiego 13, Kilińskiego 83, Kilińskiego domy pryw.

28.01

Kilińskiego 21, Kilińskiego 17, Kilińskiego 19, Kilińskiego 29, Kilińskiego 31

29.01

Kilińskiego 42, Redutowa domy pryw.,Redutowa 2, Redutowa 4

Ogłoszenia Boże Narodzenie, św. Szczepana 2020

Ogłoszenia na Święto św. Szczepana

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na Kapłański Fundusz Zdrowotny. Bardzo dziękujemy za przygotowanie szopek i dekoracji świątecznych w Katedrze oraz w kościele w Mokrem: wspólnocie GALILEA, Panom Zbigniewowi Łukaszczukowi – naszemu kościelnemu i Edwardowi Szymaszkowi, księżom wikariuszom. Za podarowanie choinek rodzinom – Basal, Mazurkiewicz, Ulanowscy, Wiśniewscy, Fusiara. Rodzinie Siemko za siano do szopki.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Adwentu 2020

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

IV Niedziela Adwentu – 20 XII 2020 r.

 1. We czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Ze względu na wieczór wigilijny nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do zachowania tradycyjnie postnego charakteru wieczerzy wigilijnej oraz przypominamy, że powinna mieć wymiar religijny. Dlatego rozpoczynamy ją odczytaniem Ewangelii o narodzeniu Pańskim wg św. Łukasza, wspólną modlitwą, śpiewem kolędy i dzieleniem się opłatkiem. Na stole niech będzie zapalona świeca, jako znak obecności wśród nas Chrystusa – Światła Narodów. Niech ten szczególny wieczór będzie czasem prawdziwego pojednania w rodzinach i sąsiedztwie.
 1. Zakończenie Nowenny do Bożego Narodzenia w noc wigilijną o godz. 23.30; o godz. 24.00 rozpocznie się Pasterka, której będzie przewodniczył Pasterz Diecezji. W Mokrem Pasterka o 22.00. Ofiary składane na tacę w tę świętą noc przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia. Msze św. w Boże Narodzenie i w Święto Świętego Szczepana jak w każdą niedzielę. W Święto Świętego Szczepana ofiary składamy na Kapłański Fundusz Zdrowotny. Chrzty w Święto Świętego Szczepana (26 grudnia) – na Mszy św. o godz. 12.00.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu 2020

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

III Niedziela Adwentu – 12 XII 2020

 1. Wczoraj zakończyliśmy rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. dr Rafał Muda – prefekt Wyższego Seminarium naszej Diecezji. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas łaski.
 2. W okresie Adwentu zapraszamy do Katedry na Roraty w środy i soboty na godz. 6.30. Roraty                z udziałem dzieci w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 18.00.
 3. W środę (16 grudnia) rozpoczniemy Nowennę przed Bożym Narodzeniem, która będzie każdego dnia po wieczornej Mszy św. Zakończenie Nowenny w noc wigilijną przed Pasterką. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu 2020

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

II Niedziela Adwentu – 6 XII 2020 r.

 1. Jutro w poniedziałek na Mszy św. o 18.00 Bp Marian Rojek udzieli sakramentu bierzmowania osobom dorosłym. We wtorek (8 grudnia) uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. Jak w dni powszednie. W Mokrem Msza św. o 16.00. Dziś zbierane są do puszek ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za ofiary składamy Bóg zapłać!
 1. W okresie Adwentu zapraszamy do Katedry na Roraty. W tym tygodniu w poniedziałek i wtorek – o 18.00, w środę – o 6.30, a w czwartek, piątek i sobotę – o 16.00.
 1. Bezpośrednim przygotowaniem do obchodu Świąt Narodzenia Pańskiego będą rekolekcje parafialne, które będziemy przeżywać wspólnie z Parafią Ojców Franciszkanów. Odbędą się one w dniach od 10 do 12 grudnia (czwartek – sobota). Msze św. o godzinach: 7.00, 10.30, 12.00, 16.00 (z nauką dla dzieci oraz młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania wraz z rodzicami) i 18.00. W Mokrem podczas rekolekcji będzie codziennie Msza św. o 9.00.

W sobotę będzie spowiedź rekolekcyjna, która będzie się rozpoczynać pół godziny przed każdą Mszą św., z wyjątkiem Mszy św. o godz. 7.00 – spowiedź po nauce rekolekcyjnej.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu 2020

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

I Niedziela Adwentu – 29 XI 2020 r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent i nowy rok liturgiczny. Za tydzień I niedziela miesiąca, po Mszy św. o 12.00 będzie zmiana tajemnic różańcowych dla Kół Żywego Różańca. Rekolekcje adwentowe w naszej Parafii będą w dniach od 10 do 12 grudnia. W okresie Adwentu zapraszamy do Katedry na Roraty w środy i soboty na godz. 6.30. Roraty z udziałem dzieci w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 18.00. Prosimy rodziców o przygotowanie lampionów dla dzieci i pomoc w udziale w Roratach.
 1. W tym tygodniu opłatki będą roznoszone według porządku:

Wtorek od 16.00: Orzeszkowej 15,17,22; Ciepła 6

Środa od 16.00: Piłsudskiego 19,19A; Ciepła 4

Czwartek od 16.00: Piłsudskiego 15,15A; Sadowa 4; Ciepła 1

Piątek od 9.00: Peowiaków 42,44,46,48,50

Piątek od 16.00: Peowiaków 50A,52,54,56

Sobota od 9.00: Peowiaków 58,60,62,64,66

Sobota od 16.00: Piłsudskiego 10,10D,14

Sobota od 9:00: Zatorze (ul. Kolonowa, Łanowa, Myśliwska, Błonie, Jaworowa)

Czytaj więcej...

Niedziela Chrystusa Króla 2020

O   G   Ł O   S   Z   E   N   I   A

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 22 XI 2020 r.

 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Przez cały listopad w Katedrze o godz. 17.15 jest modlitwa różańcowa w intencji zmarłych poleconych w wypominkach, a w każdą niedzielę listopada o 11.00 Msza św. za zmarłych na cmentarzu parafialnym.
 2. Za tydzień rozpoczyna się Adwent. Rekolekcje w naszej Parafii będą w dniach 10-12 grudnia. Będzie je głosił ks. dr Rafał Muda, prefekt WSD naszej Diecezji.

Czytaj więcej...

XXXIII Niedziela Zwykła 2020

OGŁOSZENIA

XXXIII Niedziela Zwykła – 15 XI 2020 r.

 

 1. Dziękujemy za ofiary złożone na Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji. Prosimy o modlitwę za kleryków, wychowawców oraz nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele. Dziękujemy też za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na tacę na prace remontowe w wysokości: 2.075,06 zł, złożono też ofiary indywidualne: 2x200zł, 170zł, 150zł, 130zł, 2x100zł, 6x50zł oraz 200zł od KŻR nr 17 z Mokrego.  
 2. W środę (18 listopada) będziemy przeżywać rocznicę poświęcenia Katedry. O godzinie 18.00 będzie uroczysta Msza św. w intencji Fundatorów, Dobrodziejów i Darczyńców; po niej złożenie kwiatów w kryptach Katedry.
 3. Przez cały listopad w Katedrze o godz. 17.15 jest modlitwa różańcowa w intencji zmarłych poleconych w wypominkach, a w każdą niedzielę listopada o godz. 11.00 – Msza św. na cmentarzu parafialnym. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad.

Czytaj więcej...

XXXII Niedziela Zwykła 2020

O G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

XXXII Niedziela Zwykła

 

 1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym na świecie. Z tej racji można złożyć ofiarę do puszki. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę przeznaczone na prace remontowo-konserwatorskie w naszej parafii. Po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W środę, 11 listopada, świętujemy 102 rocz. odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza św. za Ojczyznę o godz. 18.00.

Czytaj więcej...