Aktualności

IV Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

IV Niedziela zwykła – 31 I 2021 r.

 1. We wtorek (2 lutego) Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w Katedrze o: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00, o 9.00 – Msza św. zbiorowa do MB Odwachowskiej, w Mokrem – Msza św. o 16.00. W czasie każdej Eucharystii błogosławieństwo gromnic. 2 lutego przypada 15 rocznica święceń biskupich Ks. Bpa Mariana Rojka, Pasterza Diecezji. Pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji.
 2. Święta Ofiarowania Pańskiego to też Dzień Życia Konsekrowanego. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby sióstr klauzurowych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Zamówieniu 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków zespołu katedralnego w Zamościu”,

projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 ,,Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 1. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2021 r.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: 

 

Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków zespołu katedralnego w Zamościu”,

należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A , 22-400 Zamość w Kancelarii, do dnia 05.02.2021 r., do godz. 10:00

Ks. Robert Strus – Proboszcz Parafii

Zamość, dnia 27.01.2021 r.

Pliki do pobrania>>

III Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r.

 1. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w Katedrze.
 1. Zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Katedrze są sprawowane Msze św. w intencji mieszkańców wybranych ulic; o godz.: 17.30 – różaniec w tej intencji. W tym tygodniu zapraszamy na wspólną modlitwę mieszkańców ulic:

Czytaj więcej...

II Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

II Niedziela zwykła – 17 I 2020 r.

 1. Składamy ,,Bóg zapłać” za ofiary w wysokości 5 323,33 zł złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na prace remontowe w naszej Parafii.
 2. We wtorek (19 stycznia) przypada dzień imienin Bpa Mariusza. Pamiętamy w modlitwach o solenizancie.

Czytaj więcej...

Niedziela Chrztu Pańskiego 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 I 2021 r.

 1. Składamy ,,Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę w dniu dzisiejszym na prace remontowe w naszej Parafii. Dziękujemy też za ofiary na Fundusz Obrony Życia z Pasterki: 1 700,00zł oraz ofiary na fundusz zdrowotny dla chorych kapłanów ze święta św. Szczepana: 5 120,00zł.
 2. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły w roku liturgicznym. Tradycyjnie kolędy będziemy śpiewać do dnia 2 lutego. Do tego dnia też pozostaną dekoracje bożonarodzeniowe                          w Katedrze.

Czytaj więcej...

II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 3 I 2021 r.

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca; po Mszy św. o 12.00 – wymiana tajemnic różańcowych dla Kół Żywego Różańca.
 2. W środę (6 stycznia) Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to tzw. święto nakazane, czyli wierni zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. W tym roku Orszak Trzech Króli w Zamościu odbędzie się w zmienionej formie. O godz.: 30 rozpocznie się w kościele Świętego Krzyża Mszą św., która będzie transmitowana przez  Katolickie Radio Zamość. Po Eucharystii Trzej Królowie i Święta Rodzina wyruszą samochodem „królewskim” na ulice i place Zamościa. Podjadą pod każdy kościół i pokłonią się Panu Jezusowi z samochodu. W dniu 6 stycznia będzie można w Parafii pobrać materiały Orszakowe i połączyć się z Orszakiem Trzech Króli. Będą to korony, śpiewniki, chorągiewki, a także słodki poczęstunek.

Czytaj więcej...

Niedziela Świętej Rodziny 2020

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

Niedziela Świętej Rodziny – 27 XII 2020 r.

W czwartek, w ostatnim dniu roku, będziemy dziękowali Bogu za mijający rok. Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w modlitwie kończącej rok. Z powodu obostrzeń państwowych rozpocznie się ona Mszą św. o godzinie 17.00. Po Eucharystii – wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynno-błagalna.

W piątek Nowy Rok: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela, Patronki naszej Diecezji. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. W Mokrem Msza św. o 8.30. Jest to też pierwszy piątek miesiąca – kapłani udadzą się do chorych w sobotę (oprócz ks. Konrada, który odwiedzi chorych w czwartek).

Najbliższa sobota to I sobota miesiąca – Wieczernik Maryjny i Msza św. wynagradzająca Niepolanemu Sercu NMP o godz. 18.00, po której adoracja, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.

W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kół Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 12.00.

Jak już wcześniej było podane, w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. W okresie poświątecznym od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Katedrze sprawowane będą Msze św. w intencji mieszkańców wybranych ulic; o godz.: 17.30 – różaniec w tej intencji. Po każdej Mszy św. będzie można pobrać w Katedrze wodę święconą do samodzielnego poświęcenia mieszkania oraz pamiątkowe obrazki. Po niedzieli zapraszamy na wspólną modlitwę mieszkańców:

28.12.2020

(poniedziałek)

Ulice: Zgody, Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa

29.12.2020

(wtorek)

Mokre i Hubale ( w intencji tych miejscowości będzie też Msza św. w kościele w Mokrem w pierwszy piątek lutego o 16:00)

30.12.2020

(środa)

Kolonia Mokre

We wtorek i środę kapłani od godziny 16.00 będą odwiedzać również Parafian, którzy wyrazili takie życzenie z ulic:

29 stycznia (wtorek) – domy prywatne z ul. Łanowej, bloki: Kościuszki 8; Kamienna 13, 17 i 19; Ciepła 6;

30 grudnia (środa) – bloki: Podgroble 1; Peowiaków 2, 24, 32; Orzeszkowej 3, 5, 15, 22.

Pozostałe rodziny będziemy odwiedzać po następnej niedzieli, informacje zostaną przekazane telefoniczne. Jeśli ktoś chce jeszcze zaprosić księży do pobłogosławienia mieszkania, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii.

Krótkie sprawozdanie z prac wykonanych w roku 2020 w naszej Parafii. Tuż przed wybuchem pandemii udało się szczęśliwie zakończyć realizację projektu unijnego: Remont zabytkowego budynku Infułatki – w ramach, którego dokonano też renowacji ołtarza głównego i trzech ołtarzy bocznych w Katedrze oraz obniżenia i remontu nawierzchni dziedzińca przed Infułatką. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 15 milionów złotych. 11,5 miliona to dofinansowanie ze środków unijnych, a 3,5 miliona to wkład własny Parafii i Diecezji. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary, bez których nie można było tych prac wykonać. Ofiary złożone w tym roku za opłatki oraz przy okazji modlitwy w Katedrze za mieszkańców naszej Parafii będą przeznaczone na dalsze prace remontowe.  

Pragnę dzisiaj bardzo podziękować wszystkim instytucjom, z którymi współpracuje nasza Parafia w realizacji ww. projektu. Przede wszystkim głównemu wykonawcy firmie LUBREN z Lublina, menagerowi projektu firmie ZDI z Zamościa, władzom naszego miasta, z panem Prezydentem na czele oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu. Chciałbym również podziękować osobom, które włożyły najwięcej wysiłku w te prace. Są nimi ks. Marek Dobosz, pani Maria Krzyżanowska i pan Adrian Wawrykiewicz. Wielkie Bóg zapłać.

Mimo pandemii udało nam się też w roku 2020 dokonać remontu nawierzchni alei głównej na cmentarzu parafialnym. Koszt wykonanych prac to 18,5 tys. zł.

W zakrystii można nabyć kalendarze Katolickiego Radia Zamość na rok 2020 (cena 5zł).

W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Roberta Marchwianego.

Msza Święta w intencji mieszkańców – plan

28.12

Zgody, Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa

29.12

Mokre i Hubale

30.12

Kolonia Mokre

04.01

Klonowa, Błonie, Jaworowa, Myśliwska, Łanowa

05.01

Szczebrzeska, Millera, Świerkowa, Zaremby, Przemysłowa

07.01

Ciepła 1, Ciepła 4, Ciepła 6, Ciepła domy pryw., Studzienna, E. Platter, Sadowa domy pryw.

08.01

Piłsudskiego 13, Sadowa 4, Piłsudskiego 15, Piłsudskiego 15a, Piłsudskiego 19a, Piłsudskiego 19, Piłsudskiego domy pryw.

11.01

Orzeszkowej 3, Orzeszkowej 5, Orzeszkowej 13, Orzeszkowej 22,

Orzeszkowej domy pryw.

12.01

Orzeszkowej 11, Orzeszkowej 17, Orzeszkowej 15

13.01

Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 9, Oboźna 13, Oboźna 19, Oboźna domy pryw.

14.01

Piłsudskiego 10, Piłsudskiego 10 D, Piłsudskiego 14, Piłsudskiego 20 WP, Piłsudskiego 22 WP

15.01

Żeromskiego, Kościuszki, Pereca, Rynek Solny, Staszica, Rynek Wielki, Zamenhoffa, Kolegiacka, Akademicka

18.01

Peowiaków 2, Peowiaków 4, Peowiaków 6, Peowiaków 8, Peowiaków 10

19.01

Peowiaków 12, Peowiaków 14, Peowiaków 16, Peowiaków 18, Peowiaków 20, Peowiaków 20a, Peowiaków 22

20.01

Peowiaków 24, Peowiaków 26, Peowiaków 28, Peowiaków 30, Peowiaków 32, Peowiaków 34, Peowiaków 36, Peowiaków 38

21.01

Peowiaków 40, Peowiaków 40a, Peowiaków 42, Peowiaków 44, Peowiaków 46, Peowiaków 48, Peowiaków 50, Peowiaków 50a, Peowiaków 52

22.01

Peowiaków 54, Peowiaków 56, Peowiaków 58, Peowiaków 60, Peowiaków 62, Peowiaków 64, Peowiaków 66

25.01

Kamienna 12 WP, Kamienna 1, Kamienna 3, Kamienna 8, Kamienna 10 WP, Kamienna 14

26.01

Kamienna 7, Kamienna 11, Kamienna 13, Kamienna 15, Kamienna 17, Kamienna 19

27.01

Kilińskiego 3, Kilińskiego 3a, Kilińskiego 7, Kilińskiego 9, Kilińskiego 13, Kilińskiego 83, Kilińskiego domy pryw.

28.01

Kilińskiego 21, Kilińskiego 17, Kilińskiego 19, Kilińskiego 29, Kilińskiego 31

29.01

Kilińskiego 42, Redutowa domy pryw.,Redutowa 2, Redutowa 4

Ogłoszenia Boże Narodzenie, św. Szczepana 2020

Ogłoszenia na Święto św. Szczepana

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na Kapłański Fundusz Zdrowotny. Bardzo dziękujemy za przygotowanie szopek i dekoracji świątecznych w Katedrze oraz w kościele w Mokrem: wspólnocie GALILEA, Panom Zbigniewowi Łukaszczukowi – naszemu kościelnemu i Edwardowi Szymaszkowi, księżom wikariuszom. Za podarowanie choinek rodzinom – Basal, Mazurkiewicz, Ulanowscy, Wiśniewscy, Fusiara. Rodzinie Siemko za siano do szopki.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Adwentu 2020

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

IV Niedziela Adwentu – 20 XII 2020 r.

 1. We czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Ze względu na wieczór wigilijny nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do zachowania tradycyjnie postnego charakteru wieczerzy wigilijnej oraz przypominamy, że powinna mieć wymiar religijny. Dlatego rozpoczynamy ją odczytaniem Ewangelii o narodzeniu Pańskim wg św. Łukasza, wspólną modlitwą, śpiewem kolędy i dzieleniem się opłatkiem. Na stole niech będzie zapalona świeca, jako znak obecności wśród nas Chrystusa – Światła Narodów. Niech ten szczególny wieczór będzie czasem prawdziwego pojednania w rodzinach i sąsiedztwie.
 1. Zakończenie Nowenny do Bożego Narodzenia w noc wigilijną o godz. 23.30; o godz. 24.00 rozpocznie się Pasterka, której będzie przewodniczył Pasterz Diecezji. W Mokrem Pasterka o 22.00. Ofiary składane na tacę w tę świętą noc przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia. Msze św. w Boże Narodzenie i w Święto Świętego Szczepana jak w każdą niedzielę. W Święto Świętego Szczepana ofiary składamy na Kapłański Fundusz Zdrowotny. Chrzty w Święto Świętego Szczepana (26 grudnia) – na Mszy św. o godz. 12.00.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu 2020

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

III Niedziela Adwentu – 12 XII 2020

 1. Wczoraj zakończyliśmy rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. dr Rafał Muda – prefekt Wyższego Seminarium naszej Diecezji. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas łaski.
 2. W okresie Adwentu zapraszamy do Katedry na Roraty w środy i soboty na godz. 6.30. Roraty                z udziałem dzieci w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 18.00.
 3. W środę (16 grudnia) rozpoczniemy Nowennę przed Bożym Narodzeniem, która będzie każdego dnia po wieczornej Mszy św. Zakończenie Nowenny w noc wigilijną przed Pasterką. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie.

Czytaj więcej...