Aktualności

Jerycho Różańcowe

Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu

J E R Y C H O - M O D L I T E W N E C Z U W A N I E

20 – 25 listopada 2017 r.

Ogłoszenia Niedzielne XXXII

O G Ł O S Z E N I A
XXXII Niedziela Zwykła – 12. XI. 2017 r.

1. Dziś dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W ten sposób Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce nas uwrażliwić na problem wolności religijnej. Puszka
na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

2. Składamy „Bóg zapłać!” za hojniejsze ofiary na tacę w dniu dzisiejszym, dziękując również wszystkim Ofiarodawcom indywidualnym oraz za wpłaty na konto na prace remontowe w Katedrze (ołtarz Jezusa Miłosiernego, MB Częstochowskiej, św. Mikołaja).

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Niedzielne XXXI

O G Ł O S Z E N I A
XXXI Niedziela Zwykła – 06 XI 2017 r.

1. Dziś Pierwsza Niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 12.00.

2. W środę, 8 listopada Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „Matką i Głową” wszystkich kościołów a zarazem katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża, o którym pamiętajmy szczególnie w naszych modlitwach.

Czytaj więcej...

Prezentacja Infułatka PDF

„Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Oglądaj plik pdf

Prezentacja Wikarówka PDF

Remont zabytkowego budynku „Wikarówki” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia „Skarbca Historii, Sztuki i Nauki” w Zamościu

Oglądaj plik pdf