Bibliografia

Jędrzejewicz J., Historia Kolegiaty Zamojskiej, instytucji od niej zależnych z dołączeniem wzmianek o różnych funduszach w mieście Zamościu w latach 1864 - 1895, rękopis w Archiwum PAN w Krakowie.

Jędrzejewicz J.,  Rys krótki historyczny założenia kolegiaty Zamojskiej od epoki pierwiastkowej aż do naszych czasów skreślony i zebrany z akt kapitulnych w r. 1842, rękopis, w Archiwum PAN w Krakowie. 

Kawałko D.,  Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość, 1994.

Kędziora A.,  Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000.

Kędziora A.,  Cmentarz w Zamościu, Zamość 1987.

Kowalczyk J.,  Kolegiata w Zamościu, W-wa 1968.

Kronika Parafii Kolegiackiej od 1968 r., rękopis, t. 1.

Lorentz E.,   Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów w Zamościu, Niepokalanów 1995.

Łojewscy T. i R.,  Podziemia Kolegiaty Zamojskiej - informator, Tomaszów Lubelski 1991.

Pikulski A.,  Duszpasterstwo w Parafii Kolegiackiej w Zamościu w latach 1792 - 1918, rękopis.

Potocki M.,  Zamość i jego instytucje pod względem religii, oświaty i dziejów krajowych, rękopis 1862.

Stopniak Fr.,  Dzieje Kapituły Zamojskiej, Lublin 1962.

Wadowski A., Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej, W-wa 1899 - 1900.