Duchowni pochowani w Zamościu

 • Szaniawski Jan Feliks, bp chełmski, kanclerz Akademii Zamojskiej (+ 1733), pochowany w kryptach kościoła św. Katarzyny,
 • Wyżycki Mikołaj Michał, opat czerwiński, bp chełmski, kanclerz Akademii Zamojskiej, doradca i przyjaciel króla Jana III (+ 1705), pochowany w kryptach kościoła Zwiastowania NMP (OO. Franciszkanów), 
 • Zamoyski Jerzy, od 1600 roku bp chełmski i opat czerwiński, współopiekun II ordynata - Tomasza, inspektor Akademii Zamojskiej i fundator katedr prawa kanonicznego i teologii (+ 1620), pochowany w krypcie Katedry,
 • Zamoyski Jan Chrzciciel, dominikanin, bp bakoński (Mołdawia) od 18. VII. 1633, bp przemyski od 6. XII. 1649 roku, bp nominat łucki od roku 1654, konsekrował kolegiatę 18 listopada 1637 roku, zmarł w Biłgoraju w 1655 roku, pochowany w krypcie Katedry.

Kanonicy Kapituły Zamojskiej, profesorowie Akademii Zamojskiej spoczywają w podziemiach Katedry, m. in.

 • o. Convalis Dominik (1575 - 1605) franciszkanin z Neapolu, magister teologii, profesor Akademii i cenzor drukarni akademickiej, 
 • ks. Kiślicki Mikołaj, pierwszy proboszcz Kolegiaty i pierwszy infułat (1600 - + 1620), dr teologii, rektor Akademii Zamojskiej,
 • ks. Starnigiel Wawrzyniec (ok. 1571 - 1639), proboszcz Kolegiaty, II infułat, dr filozofii, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, nauczyciel i opiekun Tomasza Zamoyskiego,
 • ks. Ursinus (Niedźwiecki) Jan (ok. 1562 - 1613), dr filozofii i medycyny, kanonik zamojski, autor Methodicae grammaticae libri quatuor, Lwów 1592 rok, De ossibus humanis tractatus tres, Zamość 1610 rok, Dialectica (w języku greckim), rektor, wicekanclerz i profesor Akademii Zamojskiej, nauczyciel Tomasza Zamoyskiego.

Na cmentarzu parafialnym we wspólnym grobowcu (kwatera E) pochowani są:

 • ks. Dąbski Józef (1876 - 1949), emeryt, 49 lat w kapłaństwie,
 • ks. Dubiszewski Henryk (1869 - 1951), kanonik Kapituły 
 • Zamojskiej (od 1944), 60 lat w kapłaństwie,
 • ks. Giermakowski Marian (1910 - 1972), kontynuator budowy a od 1950 proboszcz Parafii Św. Krzyża (przedtem od 1946 roku prefekt i rektor), kanonik Kapituły Zamojskiej, od roku 1957 wicedziekan, w kapłaństwie 35 lat,
 • ks. Hartman Wincenty (1862 - 1947), od roku 1908 kanonik, scholastyk od 1918 roku, od roku 1919 proboszcz kolegiaty, infułat, dziekan Kapituły Zamojskiej, odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta, pogrzeb poprowadził Ks. Bp Stefan Wyszyński,
 • ks. Jabłoński Andrzej (1919 - 1994), proboszcz Parafii Św. Krzyża, prałat,
 • ks. Kargol Antoni (1893 - 1971), mgr, 49 lat w kapłaństwie,
 • ks. Kozłowski Henryk (1910 - 1983), kapelan sióstr Franciszkanek,
 • ks. Mikołajun Edward (1885 - 1951), od 1944 roku nauczyciel religii w gimnazjum,
 • ks. Niposki Ignacy (+ 1914), jezuita,
 • ks. Petrykowski Tomasz (1825 - 1907), proboszcz i dziekan Kapituły Zamojskiej, prałat, od 1891 roku XXI infułat zamojski, 57 lat w kapłaństwie,
 • ks. Staniszewski Wacław (1907 - 1979), dr teologii, od roku 1936 prefekt gimnazjalny, autor Duszpasterstwa w szkole powszechnej (Zamość 1937), przechowywał we wrześniu 1939 roku w podziemiach kościoła św. Katarzyny Hołd Pruski Jana Matejki, więzień Rotundy, Sachsenchausen i Dachau, w kapłaństwie 48 lat,
 • ks. Szymoński Władysław (1840 - 1915), proboszcz kolegiaty, od 1907 roku XXII infułat, dziekan Kapituły Zamojskiej,
 • ks. Zawisza Franciszek (1905 - 1976), kanonik, w Zamościu od roku 1934, rozpoczął  budowę kościoła Św. Krzyża, brał udział w ukryciu Hołdu Pruskiego i biblioteki pelplińskiej, w 1940 aresztowany, więzień Rotundy, Zamku Lubelskiego, Oranienburga i Dachau, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, od 1947 roku proboszcz kolegiaty, dziekan zamojski, 45 lat w kapłaństwie,
 • ks. Zenta Franciszek (1880 - 1947), proboszcz z Werbkowic,
 • ks. Żórawski Kazimierz Jacek (1926 - 2007), w latach 1976 - 1994 XXV proboszcz Parafii Katedralnej, dziekan zamojski, od roku 1988 XXIX infułat i dziekan Kapituły Zamojskiej, od 1992 do 2001 roku dziekan Kapituły Katedralnej, protonotariusz apostolski, wikariusz biskupi, 56 lat w kapłaństwie. 

W osobnych grobach spoczywają:

 • ks. Burlewicz Adolf (1900 - 1954) prefekt szkół powszechnych, od roku 1937 wikary kolegiacki, od 1952 roku rektor kościoła św. Katarzyny, kwatera D,
 • ks. Godziszewski Leon (1863 - 1903), kwatera G,
 • ks. Klimkiewicz Stanisław (1883 - 1940), kwatera F,
 • ks. Kuniec Józef (1913 - 1980), proboszcz w Czemiernikach, 40 lat w kapłaństwie, kwatera L.

W kwaterze OO. Redemptorystów spoczywają w ziemnych mogiłach:

 • br. Czajkowski Alfons Sł. (1884 - 1969),
 • o.  Drwal Andrzej (1962 - 2000), 
 • o.  Gnus Bronisław (1913 - 1941),
 • o.  Golnik Leon (1885 - 1960),
 • o.  Gondek Adam (1931 - 1978),
 • o.  Grabe Antoni (1875 - 1954), 
 • o.  Grela Stanisław (1912 - 1983),
 • o.  Jękot Stanisław (1931 - 1976), rektor domu zakonnego,
 • br. Klimaj Melchior Franciszek (1909 - 1942),
 • o.  Nocuń Kazimierz (1906 - 1942),
 • o.  Powązka Mieczysław (1925 - 2003),
 • o. Wilkosz Wenanty (1935 - 2005),
 • br. Zych Jan Michał (1912 - 1998).

Na Rotundzie spoczywają prochy pomordowanych w czasie II wojny światowej:

 • ks. Gomółka Antoni (1906 - 1941), kapitan, kapelan Wojska Polskiego, prefekt, budowniczy kościoła Św. Krzyża,
 • o. Jakubowski Jan CSsR (1911 - 1940),
 • o. Wójtowicz Wincenty CSsR (1909 - 1940), 
 • Grudzień Piotr (1920 - 1943), kleryk z Łazisk, zabity pod Lasowcami, pochowany na Rotundzie po ekshumacji.