Kronika parafialna

Prowadzona jest od roku 1968, ale fakty są odtworzone od roku 1934 (w pewnym sensie kronikami są dzieła: Mieczysław Potocki - Zamość i jego instytucje pod względem religii, oświaty i dziejów krajowych, rękopis 1862 rok; Ks. Joachim Jędrzejewicz - Historia Kolegiaty Zamojskiej, instytucji od niej zależnych z dołączeniem wzmianek o różnych funduszach w mieście Zamościu w latach 1864 - 1895, rękopis, oraz - Rys krótki historyczny założenia kolegiaty Zamojskiej od epoki pierwiastkowej aż do naszych czasów skreślony i zebrany z akt kapitulnych w r. 1842, rękopis, oba w Archiwum PAN w Krakowie; Ks. Jan Ambroży Wadowski - Wiadomości o profesorach Akademiii Zamojskiej, Warszawa 1899 - 1900; Ks. Franciszek Stopniak - Dzieje Kapituły Zamojskiej, Lublin 1962; Ks. Andrzej Pikulski - Duszpasterstwo w Parafii Kolegiackiej w Zamościu w latach 1792 - 1918, rękopis).