Proboszczowie Parafii

 1. Ks. Mikołaj Kiślicki (1600 - + 1620), I infułat, dr teologii, rektor Akademii Zamojskiej.
 2. Ks. Wawrzyniec Starnigiel (+ 1639), II infułat, dr filozofii, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, nauczyciel i opiekun Tomasza Zamoyskiego, pochowany pod Kolegiatą.
 3. Ks. Jakub Skwarski (+ 1. II. 1662), III infułat, dziekan, dr praw, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, dziekan.
 4. Ks. Andrzej Kłopocki (+ 8. VIII. 1667), IV infułat, dziekan, dr filozofii, teologii i praw, rektor, wicekanclerz i profesor Akademii Zamojskiej, sekretarz królewski.
 5. Ks. Jan Unikowski (+ 16. XI. 1695), V infułat, dr filozofii, rektor i profesor Akademii Zamojskiej. 
 6. Ks. Andrzej Abrek (+ 29. VI. 1700), VI infułat, dr filozofii i teologii, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, sekretarz królewski.
 7. Bp Jan Dłużewski, do 1707 roku, VII infułat, sufragan chełmski (+ 1720).
 8. Ks. Wawrzyniec Sikorski (+ 4. I. 1715), kanonik katedralny chełmski, od  1708 VIII infułat, dr, profesor Akademii Zamojskiej. 
 9. Ks. Józef Skocki (+ 25. IX. 1723), IX infułat, dr praw, rektor i profesor Akademii Zamojskiej. 
 10. Ks. Tomasz Franciszek Ormiński (+ 20. V. 1735), X infułat, dr filozofii, medycyny i prawa, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, medyk i sekretarz królewski.
 11. Ks. Jakub Paschalis Arakiełowicz (+ 17. IX. 1739), XI infułat, od 1735 dziekan, protonotariusz apostolski, dr filozofii i teologii, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, zmarł i pochowany w Przemyślu.
 12. Ks. Maciej Jan Pawłowicz (+ 5. VI. 1749), od 1735 XII infułat, dr filozofii,  profesor Akademii Zamojskiej.
 13. Ks. Jan Aleksander Trembiński (+ 19. XII. 1796), od 1749 XIII infułat, dziekan Kapituły Lubelskiej i Chełmskiej, archidiakon lubelski, dr teologii i praw, rektor i profesor Akademii Zamojskiej, deputat do Trybunału Koronnego, zmarł w Lublinie.
 14. Ks. Jan Baptysta Lubański (+ 1806), XV infułat, naczelny kapelan Wojska Polskiego, od 1798 dziekan Kapituły Zamojskiej.
 15. Ks. Onufry Skotnicki (+ 1814), kanonik krakowski, XVI infułat, dziekan Kapituły Zamojskiej.
 16. Ks. Józef Szczepan Koźmian, od 1812 XVII infułat, od roku 1823 bp kujawsko - kaliski (+ 29. I. 1831).
 17. Ks. Jan Marceli Gutkowski, archidiakon warszawski, XVIII infułat, od 1826 roku bp podlaski, naczelny kapelan Wojska Polskiego, abp marcjanopolitański (+ 2. X. 1863), pochowany na cmentrzu Łyczakowskim we Lwowie (kwatera nr 4).
 18. Ks. Aleksander Ulidowicz (+ 5. XII. 1858), od 1829 XIX infułat, naczelny kapelan Wojska Polskiego.
 19. Ks. Walenty Baranowski, od 1858 XX infułat, od roku 1869 sufragan (koadiutor diecezji) a od 1871 roku bp lubelski (+ 12. VIII. 1879).
 20. Ks. Andrzej Karnicki, 1875 - 1891, XXI infułat (+ 4. XII. 1895).
 21. Ks. Tomasz Petrykowski (+ 21. I. 1907), XXII infułat, od 1895 dziekan Kapituły Zamojskiej.
 22. Ks. Władysław Szymoński (+ 25. VII. 1915), XXIII infułat, dziekan.
 23. Ks. Jan Jędrzejewski, administrator 1915 - 1919, od roku 1942 kanonik honorowy. 
 24. Ks. Wincenty Hartman (1919 - + 26. III. 1947), XXIV infułat, od 1919 dziekan.
 25. Ks. Franciszek Zawisza (+ 20. IX. 1976), kanonik, dziekan. 
 26. Ks. Kazimierz Jacek Żórawski (+ 21. II. 2007), proboszcz do 1994 roku, dziekan zamojski, XXIX infułat i dziekan Kapituły Zamojskiej od roku 1988, od 1992 do 2001 roku dziekan Kapituły Katedralnej, protonotariusz apostolski, wikariusz biskupi. 
 27. Ks. Czesław Grzyb, 1994 - 2010, kanonik Kapituły Katedralnej, kapelan honorowy papieski, dziekan zamojski, wikariusz biskupi ds. zakonnych.
 28. Ks. Adam Krzysztof Firosz, od roku 2010-2018, dr teologii, prepozyt Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie, kapelan honorowy papieski.
 29. Ks. dr Robert Strus