Infułatka i Muzeum Sakralne

Infułatka

Po stronie południowej Katedry znajduje się dom dziekanów zamojskich - historyczna rezydencja infułatów kapituły kolegiackiej - Infułatka. Budynek zaprojektowany pod koniec XVI wieku przez Bernarda Moranda na planie prostokąta, jednopiętrowy, nakryty wysokim, czterospadowym dachem, przebudowany w pierwszej ćwierci XVII wieku przez ks. Mikołaja Kiślickiego, pierwszego infułata. Na parterze przestronna sień, do której prowadzi od strony Katedry barokowy portal, jeden z najpiękniejszych w Polsce. Do Infułatki przylega drugi wikariat, wybudowany na początku  XX wieku i rozbudowany w 1979 roku. Natomiast usytuowany z przeciwnej strony kolegiaty wikariat pochodzi z pierwszej połowy wieku XVII.

Muzeum Sakralne

Z sieni Infułatki, przez skromny, renesansowy portal wchodzi się do Muzeum Sakralnego Kolegiaty, Fundacji Rodziny Zamoyskich, otwartego w 1987 roku. W trzech salach, z których jedna nakryta sklepieniem o dekoracji listwowej z herbem pierwszego dziekana - ks. Mikołaja Kiślickiego - Prus w zworniku, znajdują się, przechowywane wcześniej w skarbcu, najcenniejsze zabytki kolegiackie. Wśród nich jest zbiór szat, naczyń, przedmiotów i ksiąg liturgicznych, relikwiarze, alba koronacyjna króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, portrety infułatów i ordynatów, portrety trumienne, wota. 

Barokowa chrzcielnica brązowa, dzieło włoskich i francuskich ludwisarzy (ok.1628), z fundacji Tomasza Zamoyskiego. Waza na wodę chrzcielną spoczywa na barkach dwuch aniołów, umieszczonych nad misą chrzcielną w formie konchy muszli. Misę dźwiga podstawa, zdobiona czterema medalionami ze scenami obrazującymi rolę znaku wody w historii zbawienia Chrzest Jezusa w Jordanie, jeden z medalionów ze stopy chrzcielnicy. Pacyfikał św. Jana z Dukli (ok. 1618), fundacji II ordynata, Tomasza Zamoyskiego. Stopa zdobiona wizerunkami św. Jana Apostoła, św. Tomasza Apostoła, św. Mikołaja oraz herbem Zamoyskich z inicjałami fundatora TZSK. Na ramionach krzyża przedstawienia czterech ewangelistów. Na górnym ramieniu umieszczony jest pelikan, symbol życiodajnej męki Chrystusa. Stopa i nodus mają formy późnogotyckie.

Muzeum jest otwarte od 1 maja do 30 września w dni powszednie od 10.00 do 16.00, w niedziele i święta od 10.00 do 13.00; od 1 października do 30 kwietnia tylko w niedziele i święta od 10.00 do 13.00. (W sezonie letnim od 1 maja do 30 września w dni powszednie od 10.00 do 16.00 możliwość wejścia na dzwonnicę).