Koronacja Obrazu MB Opieki

Łaskami słynący obrza Matki Bożej Opieki zwanej Odwachowską z Katedry w Zamościu, koronowany 9 września 2000 r

O Matko Opieki!

Ty poznałaś najlepiej ludzką niedolę,
stając się Matką siedmiu boleści.
Wejrzyj na nasze potrzeby
i wyjednaj nam u Twego Najmilszego Syna łaski, 
o które Cię dziś prosimy...

Najświętsza Dziewico, 
czcimy Cię w Zamojskiej Katedrze jako Matkę Opieki. 
Tyś Niepokalana Maryjo przez wieki otaczała swą opieką wierny lud zamojski. Niech i dzisiaj doznamy Twej pomocy, 
orędownictwa i pośrednictwa przed Chrystusem, 
Panem naszym, teraz i na wieki wieków. 
Amen.

Koronacja Obrazu MB Opieki

9 września 2000 r. w Zmościu

Od niepamiętnych lat, dawniej w Kolegiacie, obecnie w Katedrze odbywa się we wtorki, po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej Odwachowskiej, w czasie którego odczytuje się podziękowania i prośby kierowane w różnych potrzebach przez wstawiennictwo Matki Opieki. 
Dnia 15 grudnia 1996 r. komisja powołana przez Proboszcza Parafii Katedralnej podjęła decyzję rozpoczęcia prac konserwatorskich ołtarza i Obrazu MB Opieki. Po uzyskaniu zgody Kurii Diecezjalnej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu, 10 kwietnia 1997 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauracyjne Obrazu i ołtarza MB Opieki prowadzone w zamojskiej pracowni konserwatorskiej Pani Krystyny Grodzickiej - Gruntowicz. Zakończone zostały 4 września 1998 r. Zaczęło się przeglądanie archiwaliów i gromadzenie dokumentów historycznych. 
W sierpniu 1998 r. został wydany folder "Łaskami słynący Obraz Matki Bożej Opieki zwanej Odwachowską z Katedry w Zamościu"
Foto: Wiesław LipiecPoświęcenia odnowionej kaplicy, ołtarza i Obrazu po pracach konserwatorskich dokonał Ks. Bp Mariusz Leszczyński w dniu odpustu parafialnego w święto Narodzenia NMP - 8 września 1998 r. (obchodzonego w tym właśnie dniu od 1804 r., w rok po sprowadzeniu Obrazu do Kolegiaty), w dwa miesiące po swojej konsekracji biskupiej. W grudniu tego roku wydano obrazki z historią Obrazu, tekstami modlitw i pieśni.
Od grudnia 1998 r. wierni składali wota na korony dla Obrazu MB Odwachowskiej (ponad 300 wot). Od lutego 1999 r. rozpoczęły się prace nad wykonaniem koron według wzoru odtworzonego w czasie rekonstrukcji malowidła Obrazu.
Korony poświęcił papież Jan Paweł II w czasie swojej VII Wizyty Apostolskiej w Ojczyźnie, w ramach błogosławieństwa kończącego nabożeństwo Liturgii Słowa w Zamościu, w sobotę 12 czerwca 1999 r. Wcześniej nawiedził Katedrę a w homilii nawiązał od obecności w sanktuarium katedralnym łaskami słynącego Obrazu MB Opieki. Specjalnie jako dar dla Ojca Świętego przygotowano i wydano album z fotografiami Pana Wiesława Lipca "Katedra w Zamościu", wraz z opisem historycznym kościoła i kultu Matki Bożej w Zamościu.
Od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia 1999 r., czyli na dziewięć miesięcy przed odpustem parafialnym i spodziewaną datą koronacji Wizerunku w Jubileuszowym Roku 2000, rozpoczęła się w Katedrze Zamojskiej nowenna modlitewna (w każdy 8 dzień miesiąca o godz. 18.00), mająca przygotować Parafię i Miasto na to wydarzenie. 
Foto: Wiesław LipiecBezpośrednim przygotowaniem do uroczystej Koronacji były Jubileuszowe Misje św. prowadzone przez OO. Redemptorystów z Tuchowa rozpoczynające się od soboty, 2 września, zakończone w dniu odpustu, w przeddzień Koronacji. Każdy dzień rozpoczynał się śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, Msze św. z nauką były o godz. 7.00, 10.00 i 18.00, o 16.00 nabożeństwo dla dzieci, o 20.00 dla młodzieży. Dzień misyjny kończył Apel Jasnogórski o 21.00. W środę, 6 września odbyła się droga krzyżowa przez Stare Miasto na Rotundę.
Foto: ks.Grzegorz DoboszUroczystej Mszy św. odpustowej, 8 września o godz. 12.00, przewodniczył Ks. Bp Mariusz Leszczyński.
O północy z 8 na 9 września spotkali się na Mszy św. księża i siostry zakonne pochodzący z Parafii Katedralnej i tu kiedykolwiek pracujący (w koncelebrze uczestniczyło 25 księży, przewodniczył Ks. Prałat Eugeniusz Goliński, homilię wygłosił Ks. Sławomir Nowosad). Całą noc wierni trwali na modlitwie przed Obrazem.
W sobotę, 9 września 2000 r., w dniu Koronacji, od godz. 10.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie na Rynku Wielkim. 
Ceremonii nałożenia koron dokonał w czasie pontyfikalnej Mszy św. koncelebrowanej z 14 biskupami, księżmi dziekanami, przedstawicielami Kurii Diecezjalnej, Seminarium Duchownego, proboszczami Zamościa i księżmi rodakami i pracującymi dawniej w Kolegiacie, Prymas Polski Ks. Kard. Józef Glemp (koncelebrowało 71 kapłanów: jeden kardynał, dwóch arcybiskupów, 12 biskupów, 56 księży). 
Foto: Wiesław LipiecW uroczystej procesji w asyście liturgicznej, z udziałem duchowieństwa i koncelebransów Obraz przeniesiony został przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z Mokrego, z Katedry (gdzie był wystawiony od początku misji na specjalnym podwyższeniu przy wejściu do prezbiterium), do ołtarza polowego ustawionego przed schodami Ratusza na Rynku Wielkim Zamościa. Komunii św. udzielało ok. 45 księży, diakonów i akolitów. Rozdano ok. 14 tys. Komunii św. Na Rynku Wielkim, w podcieniach kamienic wokół i na ulicach prowadzących do Rynku zgromadziło się ok. 40 tys. wiernych (pielgrzymów z całej Diecezji, z Polski i Zamojszczan). We Mszy św. uczestniczyło ok. 200 księży (posługując w konfesjonałach - 15, rozdając Komunię św.), ponad 50 sióstr zakonnych, ok. 400 zaproszonych oficjalnie gości (przedstawicieli władz i dobrodziejów). Asystę liturgiczną przygotowali ministranci i lektorzy z Katedry, w liturgii pomagali trzej ceremoniarze seminaryjni, Ks. Prymasowi asystowali diakoni Piotr Antonik (śpiew Ewangelii) i Sławomir Kudyba. Śpiewom przewodniczył Ks. Prałat Eugeniusz Goliński, ojciec duchowny Seminarium Duchownego, komentarze do akcji liturgicznej prowadził Ks. Janusz Lekan, wicerektor Seminarium Duchownego.

Foto: ks. Grzegorz Dobosz Foto: Wiesław Lipiec Foto: Wiesław Lipiec

Na organach grał Pan Mieczysław Antoniuk, organista katedralny, okriestrą wojskową i połączonymi chórami z Katedry, z Parafii św. Michała i chórem "Rezonans" dyrygował Pan Andrzej Greszta (wraz z organistą). Korony przynieśli do ołtarza Państwo Małgorzata i Edward Kowalczykowie wraz z dziećmi (Parafianie Katedralni). Pierwszą lekcję w Liturgii Słowa odczytał Jacek Mazur, student III roku prawa UMCS, drugą Wojciech Lis, student V roku prawa KUL (obaj lektorzy z Katedry), psalm responsoryjny wykonała Monika Witkowska, studentka IV roku wokalistyki Akademii Muzycznej w Łodzi (z Zespołu "Signum Spei" z Katedry). Dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odczytał Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ks. Infułat Franciszek Greniuk. Wezwania modlitwy wiernych odczytali: diakon Artur Sokół (z Katedry), siostra franciszkanka (z Łabuń), Pan Andrzej Lubczyk (wiceprezydent Miasta), Pani Stanisława Fusiara (rolniczka z Mokrego), Pani Mecenas Iwona Stopczyńska (prawnik), Pani Julia Rodzik (Dziecko Zamojszczyzny). W procesji z darami Pan Arkadiusz Bratkowski,  Marszałek Województwa Lubelskiego złożył kielich z pateną, delegacja Parafii Szarowola ofiarowała kielich jako wotum za pięciolecie istnienia Parafii i poświęcenie kościoła w Pańkowie, przedstawicielki sióstr zakonnych naszej Diecezji przyniosły komplet bielizny kielichowej, delegacja Sanktuarium MB w Łukawcu przekazała albumy A. Mari - "Pielgrzymka Narodowa" i A. Bujaka - "Znak Przymierza", Parafianie Konkatedry w Lubaczowie - złoty ornat z haftem MB Częstochowskiej, wierni z Sanktuariów Maryjnych w Krasnobrodzie i Tomaszowie - dwie puszki na komunikanty, przedstawiciele wspólnot gromadzących się przy kościele św. Katarzyny w Zamościu złożyli Złotą Księgę zawierającą wpisy 1800 osób, które podjęły modlitwę różańcową w intencji Ojca Świętego, Koronacji Obrazu MB i Ojczyzny, delegacja Parafii Katedralnej przyniosła hostie i komunikanty oraz wino i wodę. 
Po Komunii św. Akt zawierzenia Matce Bożej odczytał Kustosz Sanktuarium Katedralnego Ks. Prałat Czesław Grzyb. W imieniu Parafian podziękowali za koronację Państwo Ewa i Adam Kułajowie (Prezes Diecezjalnej Akcji Katolickiej). W imieniu władz Miasta Zamościa przemawiał Pan Marek Grzelaczyk, Prezydent Miasta i wraz z Wiceprezydentami - Panem Andrzejem Lubczykiem i Panem Krzysztofem Zwolanem wręczyli Ks. Prymasowi akwarelę z widokiem zamojskiej Katedry. Słowa podziękowania skierował Pasterz Kościoła Zamojsko - Lubaczowskiego, Bp Jan Śrutwa.
Po błogosławieństwie udzielonym Obrazem przez Księży Biskupów w drodze powrotnej do Katedry ukoronowany Wizerunek nieśli przedstawiciele służby liturgicznej Katedry.
Projekt techniczny ołtarza polowego wykonał i nadzór budowlany prowadził Pan inż. Bolesław Kudyk (Parafianin Katedralny i członek Kółka Różańcowego).
Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwała Policja, Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna z Mokrego i okolic. Nad drogami wjazdowymi do Miasta zawieszone zostały transparenty z modlitewnymi inwokacjami do Matki Bożej, a główne ulice udekorowano flagami narodowymi i papieskimi.
Z okazji Koronacji przygotowano pamiątkowe wydawnictwa - wznowienie ubogaconego o zdjęcia z Wizyty papieskiej folderu - "Łaskami słynący Obraz...", plakaty informujące o uroczystości Koronacji, serię obrazków i obrazów z historią, modlitwami i pieśniami, okolicznościowe czapeczki i chorągiewki oraz modlitewnik (na uczczenie Jubileuszu Roku 2000 oraz 400 - lecie Parafii Kolegiackiej) zawierający poza dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Słowo Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, Historię obrazu i kultu MB Opieki - Odwachowskiej, modlitwy, litanie i pieśni, dwie grafiki (Obraz i fronton Katedry) autorstwa Pana Romana Muchy oraz okolicznościową wkładkę z tekstami liturgii Mszy św. koronacyjnej.
Rejonowy Urząd Poczty w Zamościu wydał koperty i karty pocztowe z widokiem Obrazu i frontonu Katedry, stempel upamiętniający 400 - lecie Parafii Katedralnej oraz okolicznościowe nalepki na listy polecone tzw. "R - ki", a w dniu Koronacji stosował specjalny datownik na przesyłkach. W siedzibie Poczty przy ul. Kościuszki, Okręg Zamojski Polskiego Związku Filatelistów przygotował wystawę zbiorów filatelistycznych z motywami Maryjnymi.
Od godz. 18.00, 9 września zaczęły się nabożeństwa dziękczynne za łaskę Koronacji. Jako pierwsi byli uczestnicy pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Niedziela, 10 września była dniem dziękczynienia Parafii Katedralnej i wspólnot z kościoła św. Katarzyny. Msza św. o godz. 13.00, sprawowana przez Ks. Bpa Jana Śrutwę, była transmitowana przez TV Polonia. W poniedziałek z okazałą pielgrzymką przybyła Parafia Matki Bożej Królowej Polski. We wtorek pielgrzymowali wierni z Parafii św. Michała Archanioła i Parafii św. Jana Bożego (wojskowej). W środę, 13 września, przybyli Parafianie św. Brata Alberta, w czwartek z Parafii Miłosierdzia Bożego. W piątek modlili się wierni Parafii św. Krzyża, wędrując pieszo do Katedry, a w ostatnim dniu, w sobotę, 16 września zgromadzili się wierni z Parafii Zwiastowania NMP (OO. Franciszkanów), z kościoła św. Mikołaja (OO. Redemptorystów) oraz siostry zakonne - Franciszkanki z Zamościa i Łabuń, i Siostry Imienia Jezus. Nabożeństwa dziękczynne kończyły się Apelem Jasnogórskim o 21.00 z licznym udziałem wiernych.

Foto: Wiesław Lipiec Foto: ks. Grzegorz Dobosz

AKT   ZAWIERZENIA   MATCE   BOŻEJ

W dniu koronacji łaskami słynącego 
Obrazu Matki Bożej Opieki - Odwachowskiej, 
9 września 2000 r.

"Błogosławiona jesteś Maryjo Matko Odkupiciela. Tobie dziś zawierzamy losy tej zamojskiej i polskiej ziemi, i wszystkich, którzy na niej żyją i pracują, wypełniając wezwanie Stwórcy, aby czynić ziemię sobie poddaną. Prowadź nas Twoją wiarą w ten nowy czas, który się przed nami otwiera. I bądź z nami z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który sam chce być dla nas Drogą, Prawdą i Życiem." - takim wezwaniem zakończył swoje przemówienie umiłowany Ojciec Święty w Zamościu 12 czerwca 1999 roku.

Niepokalana Dziewico, Matko Bożej Opieki, w dniu 9 września Roku 2000 - Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, Kościół Zamojsko–Lubaczowski pod przewodnictwem Prymasa Polski oraz Pasterza Diecezji, w obecności zaproszonych gości: Biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych oraz wszystkich przybyłych z różnych stron Diecezji, kraju i zagranicy, poprzez uczestnictwo w historycznym akcie koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Opieki zwanej Odwachowską z tutejszej Katedry, koronami poświęconymi przez Papieża, wyraził swój hołd miłości, serdecznej czci i wdzięczności.

Dziś pragniemy ponowić ten akt oddania.

Tobie, Maryjo zawierzamy tę naszą cząstkę Kościoła Powszechnego jaką jest Diecezja Zamojsko - Lubaczowska z kościołem Katedralnym.

Matko Najświętsza, Królowo Apostołów, zawierzamy Twojej Matczynej Miłości naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, który 12 czerwca 1999 r. nawiedził naszą Diecezję, modlił się w zamojskiej Katedrze oraz był na Rynku Wielkim naszego Miasta, gdzie rok później odbyła się koronacja Obrazu Matki Bożej Odwachowskiej. Zachowaj Go w zdrowiu i wspieraj w głoszeniu Ewangelii.
Miej w opiece naszych Księży Biskupów na czele z Kardynałem Prymasem Polski Józefem Glempem.

Matko Najświętsza, Matko kapłanów, weź w swoją Opiekę wszystkich kapłanów naszej Diecezji, abyśmy z głęboką wiarą i zatroskaniem wypełniali swoją kapłańską posługę mając na uwadze tylko dobro Twojego ludu. Napełnij gorliwością wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa. Wypraszaj nam też liczne i dobre powołania zakonne i apostolskie. Umacniaj wszystkich tych, którzy obrali drogę rad ewangelicznych - zakonnice i zakonników.

Matko Najświętsza, Pani i Hetmanko, otaczaj swoją serdeczną troską sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Wypraszaj dla nich cnotę roztropności, niech wypełniają swoje zadania w duchu służby, braterskiej miłości i sprawiedliwości.

Matko Pięknej Miłości i Królowo Rodzin, Twej Matczynej opiece zawierzamy wszystkie rodziny naszej Diecezji. Umacniaj miłość, wierność i jedność małżeńską, wspieraj te rodziny, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, broń rodzącego się życia. Otaczaj Matczyną miłością dzieci i młodzież, szukającą swojego miejsca w świecie. Spraw by nasze rodziny, mimo ubóstwa materialnego, braku pracy i miejsca zamieszkania były środowiskiem wiary wychowując młode pokolenie w duchu wierności najtrwalszym wartościom.

Stolico Mądrości i Nauczycielko Życia, Twemu wstawiennictwu zawierzamy wszystkich profesorów, nauczycieli, wychowawców z uczelni, szkół i przedszkoli na terenie naszej Diecezji. Niech w swoim posłannictwie uwrażliwiają na prawdę, dobro i miłość do człowieka. Wypraszaj im dary mądrości i wielkiej cierpliwości. 

Pocieszycielko Strapionych i Królowo Męczenników, polecamy Twemu Matczynemu Sercu ludzi chorych i cierpiących, samotnych i opuszczonych oraz tych, którzy się nimi opiekują. Matko, Ty znasz najlepiej nasze niedole. Ty wiesz, że Ziemia Zamojska naznaczona została na przestrzeni wieków krwią męczenników za wiarę i obrońców Ojczyzny w okresie Potopu, powstań narodowych jak i podczas walk o wolność i niepodległość w czasie II wojny światowej. Ty widziałaś łzy Dzieci Zamojszczyzny - wprowadź do Nieba wszystkich poległych i pomordowanych, a żyjącym bohaterom daj ludzki szacunek i radość z rozkwitu wolnej Polski. 
Matko spraw, abyśmy nie zniszczyli tego pięknego dziedzictwa naszych ojców i braci.

Wspomożenie Wiernych, zachowaj od zniechęcenia ludzi ciężkiego trudu rolniczego oraz pracujących w różnych instytucjach i zakładach. Odbuduj ich nadzieję i wiarę w sprawiedliwość.

Zwierciadło Sprawiedliwości, oręduj za niewinnie oskarżonymi, niesłusznie pozbawionymi wolności, prześladowanymi za wiarę i przekonania, więźniom daj nawrócenie i nadzieję powrotu do społeczności.

Najświętsza Dziewico, czczona w Zamojskiej Katedrze jako Matka Bożej Opieki, uproś nam wszystkim stałość w wierze i świętość życia. Złącz nas w zgodzie i braterskiej miłości.

Matko Odkupiciela, Przemożna Patronko naszej Diecezji, wspieraj nas nieustannie, abyśmy przez całe życie szli drogą Bożych Przykazań i nie ustawali w pracy nad kształtowaniem naszych serc i sumień. 

           Amen.