Filmy

Filmy zawierają rysunki prof. Jerzego Kowalczyka z pracy doktorskiej „Kolegiata w Zamościu” Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1968 oraz zdjęcia eksponatów z Muzeum Zamojskiego w Zamościu