Duszpasterze pracujący w Parafii

Proboszcz:

Ks. dr Robert Strus - proboszcz parafii od 2018

 

Wikariusze:

ks. Leszek Boryło, mgr lic. (od 2016)

ks. Maciej Banach, mgr teol. (od 2017)

ks. Wiesław Górniak, mgr teol. (od 2014)

ks. Konrad Zalewski, mgr teol. (od 2015)

 

Rezydenci:

ks. Marek Dobosz, mgr teol., kan. rektor koscioła św. Katarzyny, ul. Kolegiacka 3 (od 2014)

ks. Jerzy Frankiewicz, mgr teol., pomoc duszpasterska, ul. Kolegiacka 3 (od 2014)

ks. Jan Zdzisław Ciżmiński, emeryt, kan., kap. hon. pap., ul. Kolegiacka 3, tel. 84 639-22-85 (od 1989)

ks. Stanisław Nazarczuk, mgr teol., kapelan Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, tel. 604 537 670 (od 2005)

ks. Piotr Dudek, emeryt, kan., ul. Orzeszkowej 13/5, tel. 84 627-20-18