Duszpasterze pracujący w Parafii

Proboszcz:

Ks. dr Robert Strus - proboszcz parafii od 2018

 

Wikariusze:

ks. Leszek Boryło, mgr lic. (od 2016)

ks. Maciej Banach, mgr teol. (od 2017)

ks. Wiesław Górniak, mgr teol. (od 2014)

ks. Krzysztof Hawro, mgr teol. (od 2018)

 Pomoc duszpasterska

Ks. Krzysztof Ślepokura, mgr teologii, mgr psychologii (od 2018)

Rezydenci:

ks. Marek Dobosz, mgr teol., kan. rektor koscioła św. Katarzyny, ul. Kolegiacka 3 (od 2014)

ks. Jerzy Frankiewicz, mgr teol., pomoc duszpasterska, ul. Kolegiacka 3 (od 2014)

ks. Jan Zdzisław Ciżmiński, emeryt, kan., kap. hon. pap., ul. Kolegiacka 3, tel. 84 639-22-85 (od 1989)

ks. Stanisław Nazarczuk, mgr teol., kapelan Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, tel. 604 537 670 (od 2005)

ks. Piotr Dudek, emeryt, kan., ul. Orzeszkowej 13/5, tel. 84 627-20-18