Duszpasterze pracujący w Parafii

Proboszcz:

Ks. dr Robert Strus - proboszcz parafii od 2018

 Wikariusze:

ks. Leszek Boryło, mgr lic. (od 2016)

ks. Maciej Banach, mgr teol. (od 2017)

ks. Krzysztof Hawro, mgr teol. (od 2018)

ks. Rajmund Cur, mgr teol. (od 2019)

 Pomoc duszpasterska

Ks. Krzysztof Ślepokura, mgr teologii, mgr psychologii (od 2018)

ks. Marek Dobosz, mgr teol., kan. pomoc duszpasterska (od 2019)

Rezydenci:

Ks. Marek Żur, rektor koscioła św. Katarzyny, ul. Kolegiacka 3 (od 2019)

ks. Konrad Bulak, mgr teol., pomoc duszpasterska, ul. Kolegiacka 3 (od 2019)

ks. Jan Zdzisław Ciżmiński, emeryt, kan., kap. hon. pap., ul. Kolegiacka 3, tel. 84 639-22-85 (od 1989)

ks. Stanisław Nazarczuk, mgr teol., kapelan Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, tel. 604 537 670 (od 2005)

ks. Piotr Dudek, emeryt, kan., ul. Orzeszkowej 13/5, tel. 84 627-20-18