Intencje Mszy św.

NIEDZIELA (17 IX) III niedziela miesiąca

7.30 – † Ewa Urban († 13 r. śm.), Radosław, Wiktoria, Józef Januszek
7.30 – † Anna Gierała († 3 r. śm.), Jan Gierała, zm. z rodz. Gierałów i Bełzów
9.00 – † zm. z rodz. Ulanickich, Baranów, Aniela, Mieczysław Szal
9.00 – † Stefania Mrugała-Czaporowska († 33 r. śm.)
10.30 – † Ignacy Jeleń († 12 r. śm.)
10.30 – † Zbigniew Flis (greg.)
12.00 – † Ryszard Lewczuk († 9 r. śm.), Zygmunt, Anastazja, Eugeniusz
18.00 – † Maria, Tomasz Smrek, Władysław, Stefania Żyłka, zm. z rodz. Żyłków i Słowików

I N T E N C J E M S Z A L N E 18 – 24 IX 2017 r.

Poniedziałek (18 IX)
6.30 – † Anna Tułecka - of. od rodz. Balickich ze Strzyżowa
7.00 – † Stanisław Całuch - 30 dzień od pogrzebu
7.00 – † Maria Starszuk († 2 mies. po pogrzebie)
8.00 – † Zbigniew Flis (greg.)
18.00 – † Jan i Maria Szyszka, Jan i Bronisława (-k) Osuch, Zofia Kowalska

Wtorek (19 IX)
6.30 – † Artur Piłat - of. od Hubert Sztorke
7.00 – † Dorota Socha († 3 mies. od pogrzebu)
8.00 – zbiorowa ku czci Matki Bożej
18.00 – † Zbigniew Flis (greg.)

Środa (20 IX)
6.30 – † Stanisław Całuch - of. od kolegów i koleżanek z chłodni MORS w Zamościu
7.00 – † Alfreda (-k) i Edward Hutnik
8.00 – † Zbigniew Flis (greg.)
18.00 – † Sylwester Misiura († 6 r. śm.)
18.00 – † Stanisław Całuch - of. od pracowników Klubu Sportowego AGROS w Zamościu

Czwartek (21 IX)
6.30 – † za dusze w czyśćcu cierpiące
6.30 – o Boże błogosławieństwo, szczęśliwe zdanie egzaminu na aplikację, zdrowie
i opiekę MB Odwachowskiej dla Justyny
7.00 – † Anna Mielcarek († 2 mies. po śmierci)
8.00 – † Zbigniew Flis (greg.)
18.00 – † Stanisław Bekier - of. od siostrzeńca z rodziną

Piątek (22 IX)
6.30 – † Zbigniew Flis (greg.)
7.00 – Dziękczynna z okazji 25-lecia życia zakonnego s. Joanny Szamik ze Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego Imienia Jezus - of. Sióstr posługujących przy Katedrze
8.00 – † Jan Jędruszczak, Anna Jędruszczak i Michał Jędruszczak
18.00 – † Mirosław Nizioła († 4 mies. po śmierci)

Sobota (23 IX)
6.30 – † Alicja Piekarska († 1 r. śm.), Jan Piekarski († 50 r. śm.)
7.00 – † Marian Migas († 2 r. śm.), Leokadia Migas († 3 r. śm.)
7.00 – † Jan Romanowicz - 30 dzień od pogrzebu
8.00 – † Zbigniew Flis (greg.)
18.00 – † Marianna i Jan Wnuk

NIEDZIELA (24 IX) IV niedziela miesiąca
7.30 – † Zbigniew Flis (greg.)
9.00 – † Franciszek Bartosz († 32 r. śm.), Eugenia Bartosz, Zenon Bartosz i Antoni Skulina
10.30 – † Anna Malicka († 13 r. śm.), Helena († 4 r. śm.), Florian († 3 r. śm.) zm. z rodz. Malickich
10.30 – † Stanisław Zając († 48 r. śm.), Apolonia Zając, zm. z rodz. Zająców i Basajów
12.00 – chrzcielna
18.00 – † Janina i Antoni Omiotek, zm. z rodz. Omiotków i Mojaków