Intencje Mszy św.

I N T E N C J E M S Z A L N E 17 - 23 VI 2019 r.

Poniedziałek (17 czerwca)
6.30 – † Jan Dzwigaj – od Kazimierza Krzak z rodz.
7.00 – † Marek Socha – od Kostrubiec i Winiarska
8.00 – † Wiktor Strycharek (greg.)
8.00 – † Franciszka (-k) Kasiedczak, zm. z rodz. Kasiedczaków
18.00 – † Ewa Narolska-Siemionek – od koleżanek i kolegów z ZDI
18.00 – † Franciszka Parizek (greg.)

Wtorek (18 czerwca)
6.30 – † Jan Dzwigaj – od Katarzyny Rydz z rodz.
7.00 – † Wiktor Strycharek (greg.)
8.00 – Zbiorowa do MB Odwachowskiej i Św. Antoniego
18.00 – † Jan Radliński († 10 r. śm.)
18.00 – † Franciszka Parizek (greg.)

Środa (19 czerwca)
6.30 – † Zbigniew Matwiejczuk († 3 r. śm.) - od żony i córki z mężem
7.00 – † Wiktor Strycharek (greg.)
7.00 – † Piotr Porębski († 30 dzień od śmierci)
8.00 – † Adam Rypulak († 23 r. śm.), zm. z rodz. Rypulaków i Iwańców
18.00 – † Franciszka Parizek (greg)
18.00 – † Dorota Socha († 2 r. śm.)

Czwartek (20 czerwca) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7.00 – † Stanisława (-k) Szloser († 2 mies. po śm.), Wiktoria, Hipolit, Jan
8.00 – † Wiktor Strycharek (greg)
10.00 – † Franciszka Parizek (greg)
10.00 – † Katarzyna, Józef Kowalczuk, Stanisława (-k) Kowalska, Michał Kowalczuk, Ania Bździuch, Ania Goc i zm. z rodz. Kowalczuków
10.00 – † Janina Momot ¬– od chóru parafialnego
16.00 – † Piotr Łyp († 3 r. śm.), Zofia i Paweł Pawlik, Michał, Feliksa (-k), Halina, Anna Łyp, Krystyna Pawlik, zm. z rodz. Łypów i Pawlików
17.00 – Msza Święta ślubna
18.00 – Msza Święta ślubna

Piątek (21 czerwca)
6.30 – † Bronisław Piskorski, zm. z rodz. Piskorskich
7.00 – † Alicja Sobstyl
8.00 – † Wiktor Strycharek (greg)
18.00 – dziękczynna z racji 70-tych urodzin Teresy z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski
18.00 – † Franciszka Parizek (greg)
18.00 – † Aniela Kurzawska († 29 r. śm.), Andrzej Kurzawski, Zbigniew, Antoni, Antonina, Józefa (-k) Wszoła

Sobota (22 czerwca)
6.30 – † Franciszka (-k) Parizek (greg.)
7.00 – † zm. z rodz. Śp. Bronisława Ciska
8.00 – † Wiktor Strycharek (greg)
14.00 – Msza Święta ślubna
15.00 – Msza Święta ślubna
17.00 – Msza Święta ślubna
18.00 – za Urszulę i Janusza Orzechowskich z ok. 40 rocznicy ślubu o Boże błog. i opiekę MB

NIEDZIELA (23 czerwca)
7.30 – † Marian Zych († 15 r. śm.), Maria, Władysław Mazur, Grażyna Bergiel
7.30 – † Stanisław Łyś († 21 r. śm.), Bronisława (-k) Łyś, Lucyna i Edward Farion
7.30 – † Wiktor Strycharek (greg.)
9.00 – † Jan i Janina Leleń (im.), Krystyna Mazurek, zm. z rodz. Kozaków, Bajów, Leleniów, Łysiów,
Omiotków, Koprów i Kucharskich
9.00 – † Władysław Kowalski († 1 r. śm.)
10.30 – w 20 r. ślubu Doroty i Rafała, o dary Ducha Świętego i Boże błog. dla całej rodziny
10.30 – † Franciszka (-k) Parizek (greg.)
10.30 – † Jerzy Goździuk († 5 r. śm.), zm. rodz. Goździuków i Olejarczuków
12.00 – chrzcielna
12.00 – dziękczynno-błagalna w 1 r. urodzin Kubusia, za rodziców o Boże błog. dla całej rodziny
12.00 – † Jan Kapuśniak
18.00 – 25 r. święceń kapłańskich
18.00 – † Dorota Socha († 2 r. śm.)
18.00 – † Bronisława (-k) († 38 r. śm.), Leonard († 30 r. śm.), rodzeństwo z małżonkami, zm. z rodz. Pańczyk