Intencje Mszy św.

I N T E N C J E M S Z A L N E 17 – 23 IX 2018 r.

Poniedziałek (17 września)
6.30 – † Adam Lackowski – 30 dzień od pogrzebu
7.00 – † Krystyna Grzyb – od Kazimiery i Wiesława Biegów
7.00 – † Jerzy Burda († 6 mies. od śm.)
8.00 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
18.00 – W int. Ojczyzny
18.00 – † Teodora (-k) Sekrecka – od rodz. Rycajów
18.00 – † Stanisława (-k) Książek (miesięczna)

Wtorek (18 września)
6.30 – † Ryszard Tatarelis – od pracowników STALPRODUKT Zamość
7.00 – † Stanisław Zając († 49 r. śm.), Apolonia, Katarzyna, Jan zm. z rodz. Zając
7.00 – † Leon, Leokadia, Marian zm. z rodz. Migasów, Franciszek, Genowefa zm. z rodz. Różańskich
8.00 – Zbiorowa
9.00 – III LO w Zamościu
18.00 – † Halina Buczkowska-Greiner († 1 r. śm.)
18.00 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
Środa (19 września)
6.30 – † Katarzyna, Stanisław, Magdalena, Jan zm. z rodz. Kowalskich
7.00 – † Anna, Józef Dąbek, Wiktoria i Władysław – od synów Adama i Tadeusza
8.00 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
8.00 – † Irena Kukułowicz († 2 r. śm.)
18.00 – † Emilia Mazurek ¬– od mieszkańców z bloku przy ul. Kilińskiego 19
18.00 – † Maria i Jan Szyszka, Bronisława (-k) i Jan Osul, Zofia Kowalska

Czwartek (20 września)
6.30 – Dziękczynna z otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Stefanii
7.00 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
8.00 – O zdrowie dla Agnieszki
18.00 – † Teresa Samborska – od Zbigniewa

Piątek (21 września)
6.30 –
7.00 – † Krystyna Grzyb – od Marty Puchacz z rodziną
8.00 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
18.00 – † Sylwester Misiura († 7 r. śm.)
18.00 – † Zdzisław Wnuk, Janina Wnuk z d. Piasecka († 6 r. śm.)

Sobota (22 września)
6.30 – † Anastazja i Franciszek Hubala, Helena, Józef, Franciszek Urban, zm. z rodz.
7.00 – † Ryszard Tatarelis – od pracowników STALPRODUKT Zamość
8.00 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
8.00 – † Wacław, Halina, Regina Stefanek, zm. z rodz. Stefanków, Myślickich, Czopów
18.00 – † Andrzej Cyc – 30 dzień od pogrzebu

NIEDZIELA (23 września) – IV niedziela miesiąca
7.30 – † Wiesława (-k) i Ryszard Sokołowscy (greg.)
7.30 – † zm. z rodz. Kraszewskich: Czesław, Wojciech, Agata, Katarzyna
9.00 – † zm. z rodz. Ulanickich, Baranów, Mieczysław, Aniela Szal
9.00 – † Jan Grątkowski – od siostry Jadwigi z rodz.
10.30 – † Szymon Galarda († 2 r. śm.), Roman Gielmuda
10.30 – † Anna Malicka († 14 r. śm.), Helena Malicka († 5 r. śm.), Florian Malicki
12.00 – Chrzcielna
12.00 – † Jan Kułaj, Maria, Stanisław i Ryszard Mazur
18.00 – † Jan Samborski, Janina Mil, Wacław Mil, Zbigniew Mil, Franciszka (-k) Kurek, Władysław Samborski
18.00 – † Jan Kaźmierczuk († 10 r. śm.), Janina i Tadeusz Kaźmierczuk