Intencje Mszy św.

I N T E N C J E M S Z A L N E 12 – 18 X 2018 r.

Poniedziałek (12 listopada)
6.30 – † Teresa Mach – od prac. Przychodni Samodzielnego Publicznego Zesp. Opiekuńczego w Szczebrzeszynie
7.00 – † Za wszystkich zmarłych w pokoleniach od Adama i Ewy z rodz. Pawłowskich i Szymoniaków
8.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)
18.00 – † Wojciech, Anna Sak
18.00 – † zm. z rodz. Chmielów: Bolesław, Anna, Adam, Janina, †† Smolińskich: Alojzy, Antonina,
Stanisław, Stefania, Stanisław, Kazimierz, Helena, †† Wawryszyn: Maria, Marian, Kazimierz,
†† Bronikowskich: Eugenia, Józef i Maria, Wiesław Czuchra, Danuta Zając, Kazimierz Śleboda,
Ireneusz Mazurek, Mateusz Kawalec, Stanisław Pisarski, Jan Sierzyński

Wtorek (13 listopada)
6.30 – † Bronisława (-k) Kurek
7.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)
8.00 – ZBIOROWA
18.00 – † Czesław Czuk († 1 r. śm.)
18.00 – † Irena Skwaryło († 9 r. śm.)

Środa (14 listopada)
6.30 – † Teresa Mach – od rodz. Furmańczuków
7.00 – † Krystyna Grzyb – od rodz. Grzybów z Łukowej IV
8.00 – † Michalina Sitkowska († 22 r. śm.), Tadeusz, Barbara, zm. z rodz. Sitkowskich
18.00 – † Aniela, Franciszek z rodz. Osuchów, Zofia Kożuszek, zm. z rodz. Osuchów i Kożuszków
18.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)

Czwartek (15 listopada)
6.30 – † Zygmunt Wierzchowiak – od dra Stanisława Misztala
7.00 – † Maria Działak, Jan i Józefa Orlik
8.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)
18.00 – † Elżbieta Pawłowska († 11 r. śm.)
18.00 – † Leokadia, Józef Sołoduch, zm. z rodz. Sołoduchów i Fryzowskich

Piątek (16 listopada)
6.30 – † Eugeniusz, Katarzyna, Aleksander zm. z rodz. Kukiełków, Janina, Władysław, Henryk
z rodz. Dąbrowskich
7.00 – † Janina Łyś – od Aliny Wierzchowskich z rodziną
8.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)
18.00 – † Za zmarłych z rodz. Mazurów i Wolaninów
18.00 – † Za zmarłych z KŻR nr 13

Sobota (17 listopada)
6.30 – † Andrzej Ochota – od brata i bratowej
7.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)
8.00 – † Jan Smoluch († 8 r. śm.)
18.00 – † Wiesław Ozanek
18.00 – † Adam Szymanik († 11 r. śm.), Julianna Szymanik

NIEDZIELA (18 listopada) III niedziela miesiąca
7.30 – † Stanisław Buczak († 23 r. śm.), zm. z rodz. Buczaków i Dziadoszów
7.30 – † Marta ZŁAMANIEC († 2,5 r. po śm.), Helena i Zbigniew
9.00 – † Władysław Budzyński († 20 r. śm.), zm. z rodz. Budzyńskich i Wlaź
9.00 – † Janusz Wolanin († 2 r. śm.)
9.00 – † Franciszka Wojczuk (greg.)
10.30 – Z okazji urodzin wnuczki Dominiki o dary Ducha Świętego, opiekę MB, św. patronów i aniołów stróżów
10.30 – † Maria Przytuła († 15 r. śm.), Henryk Przytuła († 7 r. śm.), zm. z rodz. Przytułów i Kosteckich
12.00 – † Franciszek Orłowski († 2 r. śm.), Michał i Władysława (-k) Głąb, zm. z rodz. Godziszów i Rudych
12.00 – † Halina Bukowska († 2 r. śm.)
18.00 – † ZA FUNDATORÓW I BUDOWNICZYCH KATEDRY ZAMOJSKIEJ