Kancelaria

Kancelaria

Czynna w dni powszednie (podczas wakacji)

w godz. 16.00 - 17.45

w soboty w godz. 9.00 - 11.00.
tel. 84 535 96 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w sprawach pilnych (np. pogrzebu) prosimy dzwonić do ks. proboszcza
tel. 506 086 058 lub 84 535 96 76

PKO BP O/ Zamość 44 1020 5356 0000 1402 0050 4670

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 

Katechezy przedmałżeńskie odbywają się w każdą środę (z wyjątkiem wakacji):  

o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (przy kancelarii):

 1. Moja wiara w Jezusa Chrystusa i uczestnictwo w życiu Kościoła.
 2. Życie religijne rodziny.
 3. Małżeństwo w świetle prawa cywilnego i kościelnego.
 4. Sakramentalny charakter małżeństwa katolickiego.
 5. Powołanie małżonków do miłości.
 6. Powołanie małżonków do rodzicielstwa.

Nauki specjalistyczne odbywają się w II i IV sobotę miesiąca (z wyjątkiem wakacji):                             o godz. 18.00 w sali konferencyjnej (przy kancelarii):

 1. Odpowiedzialne rodzicielstwo.
  Naturalne planowanie rodziny.
 2. Rozwój miłości w małżeństwie.
  Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.

 

Poradnia rodzinna:

spotkania indywidualne dla narzeczonych i małżonków we wtorki (z wyjątkiem wakacji):   w godz. 17.00 - 18.00 w sali przy kancelarii.

 

Dzień skupienia dla narzeczonych  
III niedziela miesiąca (z wyjątkiem wakacji):

- Msza św. w Katedrze o godz. 12.00

- spotkanie w sali konferencyjnej (przy kancelarii).

 

Wymagane dokumenty: 

 • aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o stanie wolnym nupturienta i bierzmowaniu, 
 • ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii, 
 • dowód tożsamości, 
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 6 miesiące – od daty wydania do daty ślubu) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC – dotyczy małżeństw konkordatowych,
 • zezwolenie na przeprowadzenie rozmów duszpastersko-kanonicznych oraz licencja na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa (dotyczy sytuacji, jeśli oboje narzeczeni mieszkają poza Parafią Katedralną – liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania),
 • licencja na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, jeśli rozmowy duszpastersko-kanoniczne były przeprowadzone w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych,
 • wdowcy – akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

 

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament chrztu jest udzielany: 

 • w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00,
 • w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego (św. Szczepana) i Wielkanocy (Poniedziałek Wielkanocny) o godz. 12.00.

 

Konferencja przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorki przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej.

Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC. Jeśli rodzice mieszkają poza Parafią Katedralną (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania, nie zameldowania), wymagana jest zgoda proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania.

Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej parafii (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania, nie zameldowania), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności chrzestnych, a więc: 

 • są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić,
 • żyją w związkach sakramentalnych (nie dopuszcza się rozwodników                                   i konkubinariuszy),
 • należą do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego,
 • kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety                              o uczęszczaniu na religię.

Chrzestnymi nie mogą być osoby, które:

 • żyją w związkach cywilnych lub konkubinatach,
 • nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • prawo zabrania im pełnić zadania chrzestnego,
 • które nie uczęszczają na religię w szkole (dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół).

 

POGRZEB

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu i akt zgonu zmarłego,
 • dla zmarłych z poza Parafii Katedralnej informacja o zmarłym i zgoda na pogrzeb              z parafii jego zamieszkania.

Pogrzeby na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków tylko w dni powszednie do godz. 15.00.

Zarząd cmentarza mieści się w Domu grabarza na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00,                      w soboty w godzinach 9.00 - 12.00, telefon 605 180 060.