Kancelaria

Kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku: w godz. 9.00 - 10.00 oraz 16.00 - 17.45, w soboty: w godz. 9.00 - 10.00. tel. 84 535 96 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w sprawach pilnych (np. pogrzebu) prosimy dzwonić do ks. Proboszcza (tel. 506 086 058)

PKO BP O/ Zamość 44 1020 5356 0000 1402 0050 4670

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

P R O T O K Ó Ł Z ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

jest spisywany  poza godzinami pracy kancelarii. Narzeczeni umawiają się indywidualnie z księdzem w kancelarii lub przez telefon

84 535 96 75 – kancelaria

506 086 058 – ks. Proboszcz

510 717 812 – ks. Konrad

663 113 080 – ks. Leszek

601 549 171 – ks. Maciej

W umówionym dniu i godzinie duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Omawia się też wtedy wstępnie sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa (przebieg ceremonii, pieśni podczas liturgii, dekoracja kościoła, itp.).

 

Katechezy przedmałżeńskie w 2021 roku

Katechezy prowadzone są przez Księdza w każdą środę o godz.: 17:00 w sali konferencyjnej.

Dzień Skupienia dla narzeczonych w każdą III niedzielę miesiąca

od godz. 12:00 (Msza Święta) i spotkanie w sali konferencyjnej przy kancelarii.

 
 

Nr

Katechezy

Temat

Data

1

Moja wiara w Jezusa Chrystusa i uczestnictwo w życiu Kościoła.

Życie religijne rodziny.

03.02.

03.03.

07.04.

05.05.

02.06.

2

Małżeństwo w świetle

prawa cywilnego i kościelnego.

Sakramentalny charakter

Małżeństwa Katolickiego.

10.02.

10.03.

14.04.

12.05.

09.06.

3

Powołanie małżonków do miłości.

17.02.

17.03.

21.04.

19.05.

16.06.

4

Powołanie małżonków

do rodzicielstwa.

24.02.

31.03.

28.04.

26.05.

23.06.

 

 

 

 

Poradnia rodzinna:

spotkania indywidualne dla narzeczonych i małżonków we wtorki (z wyjątkiem wakacji):   w godz. 17.00 - 18.00 w sali przy kancelarii.

 

Dzień skupienia dla narzeczonych  
III niedziela miesiąca (z wyjątkiem wakacji):

- Msza św. w Katedrze o godz. 12.00

- spotkanie w sali konferencyjnej (przy kancelarii).

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 • aktualny odpis aktu chrztu z parafii, w której był chrzest (nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o stanie wolnym nupturienta i bierzmowaniu, 
 • ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii, 
 • dowód tożsamości, 
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 6 miesiące – od daty wydania do daty ślubu) – dotyczy małżeństw konkordatowych lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był ślub cywilny,
 • zezwolenie na przeprowadzenie rozmów duszpastersko-kanonicznych i błogosławieństwo małżeństwa poza parafią zamieszkania narzeczonych (dotyczy sytuacji, jeśli oboje narzeczeni mieszkają poza Parafią Katedralną – liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania; zezwolenie wystawia duszpasterz jednej z parafii narzeczonego lub narzeczonej),
 • licencja na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, jeśli rozmowy duszpastersko-kanoniczne były przeprowadzone w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych,
 • wdowcy – akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

 

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament chrztu jest udzielany: 

 • w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00,
 • w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego (św. Szczepana) i Wielkanocy (Poniedziałek Wielkanocny) o godz. 12.00.

 

Konferencja przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorki przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej.

Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC. Jeśli rodzice mieszkają poza Parafią Katedralną (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania, nie zameldowania), wymagana jest zgoda proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania.

Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej parafii (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania, nie zameldowania), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności chrzestnych, a więc: 

 • są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą (są praktykującymi katolikami – uczęszczają na niedzielną Eucharystię, korzystają systematycznie ze spowiedzi, itp.),
 • żyją w związkach sakramentalnych (nie dopuszcza się rozwodników i konkubinariuszy),
 • należą do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego,
 • kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na religię.

Chrzestnymi nie mogą być osoby, które:

 • żyją w związkach cywilnych lub konkubinatach,
 • nie prowadzą życia sakramentalnego (nie uczęszczają na niedzielną Eucharystię, nie korzystają z sakramentu spowiedzi, itp.),
 • rodzice, którzy nie posyłają dzieci na religię w szkole,
 • nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • prawo zabrania im pełnić zadania chrzestnego,
 • które nie uczęszczają na religię w szkole (dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół).

 

POGRZEB

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu zmarłego,
 • dla zmarłych z poza Parafii Katedralnej informacja o zmarłym i zgoda na pogrzeb z parafii jego zamieszkania.

Pogrzeby na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków tylko w dni powszednie do godz. 15.00.

Zarząd cmentarza mieści się za sklepem JYSK (przy ul. Przemysłowej). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, w soboty w godzinach 9.00 - 12.00, telefon 605 180 060.