Szkoły objęte katechezą

Przedszkole Nr 4,

Przedszkole Nr 6,

Przedszkole Nr 8,

Szkoła Podstawowa w Mokrem,

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi:

  • Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego,
  • Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich,

Gimnazjum dla Młodzieży i Dorosłych,

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego,

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki,

Centrum Kształcenia Ustawicznego,

Centrum Kształcenia Praktycznego.