REGULAMIN ZWIEDZANIA KATEDRY I MUZEUM SAKRALNEGO KATEDRY ZAMOJSKIEJ

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Godziny otwarcia Katedry Zamojskiej dla zwiedzających:

dni powszednie: 9:30 – 17:30,

niedziele i święta: 14:00 – 17:30.

Podczas trwania Mszy św., pogrzebów, ślubów, nabożeństw pokutnych i okresowych oraz 30 minut przed ich rozpoczęciem nie ma możliwości zwiedzania Katedry.

W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi i porządkowymi prowadzonymi na terenie Katedry Zamojskiej i Muzeum Sakralnego, Parafia Katedralna zastrzega sobie prawo do ich okresowego zamknięcia dla ruchu turystycznego.

2. Wstęp do Katedry jest bezpłatny.

3. Wejście do Katedry jest możliwe najpóźniej do 30 minut przed godziną zamknięcia.

4. Oprowadzanie po Katedrze przez pracownika Katedry 30,00 zł za godzinę.

5. Godziny otwarcia Muzeum Sakralnego Katedry dla zwiedzających:

w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 15 października):

dni powszednie: 10:00 – 18:00,

niedziele i święta: 13:00 – 18:00.

w sezonie jesienno-zimowym (od 16 października do 30 kwietnia):

10:00 – 16:00 po wcześniejszym zgłoszeniu w Parafii Katedralnej w Zamościu, tel. 84 639 26 14 w dni powszednie w godzinach 9:00 – 11:00 i 16:00 – 17:45.

6. Zakup biletów jest możliwy do 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

7. Bilety wstępu do Muzeum Sakralnego Katedry:

- normalny – 3,00 zł,

- ulgowy – 1,50 zł dla dzieci (powyżej 6-go roku życia), młodzieży uczącej się, studentów (do 25 roku życia), emerytów, rencistów i osób, które ukończyły 65 lat (po okazaniu ważnej legitymacji lub odpowiedniego dokumentu),

- wstęp wolny – mają dzieci do lat 6 pod opieką osoby dorosłej.

Cennik wejść specjalnych: Ekipy telewizyjne, filmowe, sesje fotograficzne ustalenia indywidualne.

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE

8. Zwiedzając Katedrę i Muzeum Sakralne Katedry należy:

- zachować ciszę,

- wyłączyć telefony komórkowe,

- mieć godny strój (zakryte ramiona i plecy).

9. W Katedrze obowiązuje zakaz:

- zwiedzania podczas trwania nabożeństw,

- spożywania posiłków i napojów, żucia gum,

- wprowadzania zwierząt,

- wygłaszania wykładów, prowadzenia zajęć szkolnych lub akademickich bez zgody Proboszcza Katedry,

- noszenia nakryć głowy przez mężczyzn.

10. Zabrania się wstępu do Katedry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach sakralnych.

11. Do zwiedzania przeznaczona jest nawa główna i nawy boczne kościoła.

12. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi Katedry.

13. Przy zwiedzaniu indywidualnym można korzystać z urządzeń mających dostęp do sieci Wi-Fi (bezprzewodowy Internet – informacje na stronie internetowej Katedry) jak również z audio-przewodników (w czterech kaplicach: MB Opieki, Ordynackiej, Świętych Relikwii, Zwiastowania) oraz infomatów umieszczonych na terenie Zespołu Katedralnego.

 

REGULAMIN DLA GRUP

14. Grupę zorganizowaną tworzy co najmniej 11 osób i opiekunowie.

15. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.

Do ich obowiązków należy:

- dbanie o bezpieczeństwo grupy,

- zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy,

- stosowanie się do poleceń pracowników Katedry.

16. Grupy zorganizowane oprowadzać po Katedrze może jedynie przewodnik posiadający uprawnienia nadane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zwany niżej „przewodnikiem".

17. Przewodnikowi przysługuje wstęp wolny do Muzeum Sakralnego Katedry.

18. Przewodnik powinien posiadać identyfikator zawieszony w widocznym miejscu.

19. Przewodnik powinien stosować się do poleceń pracowników obsługi Katedry.

20. Przewodnik odpowiada za zachowanie i kulturę osobistą osób, które są przez niego oprowadzane po Katedrze i Muzeum Sakralnym Katedry.

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY BILETÓW DO MUZEUM SAKRALNEGO

JEST PRZEZNACZONY NA UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ

KATEDRY I MUZEUM SAKRALNEGO KATEDRY ZAMOJSKIEJ

 

Parafia Katedralna w Zamościu

 

Kontakt:

Parafia Katedralna Administrator

ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

tel. 516 281 035

 

www.katedra.zamojskolubaczowska.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.