I Niedziela Adwentu i opłatki

O G Ł O S Z E N I A
I Niedziela Adwentu – 03 XII 2017 r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent i nowy rok liturgiczny. Adwent to czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, ale także moment w którym uwaga nasza zostaje skierowana na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów. Bezpośrednim przygotowaniem do obchodu Świąt Narodzenia Pańskiego będą rekolekcje parafialne od 14 do 17 grudnia, prowadzone przez Ks. dra Andrzeja Niedużaka, Proboszcza Parafii w Suścu. Szczegółowy program podamy w następną niedzielę.

2. Dziś po Mszy świętej o godz. 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci klas IV, które przygotowują się do Komunii Świętej Rocznicowej a po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca z racji I niedzieli miesiąca.

3. Przy wejściu do Katedry są rozprowadzane przez dzieci i młodzież z Ruchu Światło-Życie świece Caritas w cenie 5,- zł. Od przyszłej niedzieli będzie rozprowadzane również sianko na stół wigilijny. Pamiętajmy, że w ten sposób udzielamy dzieciom potrzebującym wsparcia. Niech światło tej świecy towarzyszy radości wigilijnego stołu, niech także płonie w czasie świąt na grobach najbliższych.

4. W okresie adwentu zapraszamy do Katedry na Roraty, Msze św. ku czci Matki Bożej
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 6.30. Roraty z udziałem dzieci w środy i soboty
o godz. 18.00.

5. Opłatki wigilijne będą roznoszone w tym tygodniu w następującej kolejności:
poniedziałek, 04 XII – ul. Kamienna 1 (od 15.30), Kilińskiego 29 (od 16.00), Peowiaków 18, 20 (od 12.00), Redutowa 2 (15.30), domy prywatne przy ul. Ciepłej, Orzeszkowej i Oboźnej (od 15.30), Szczebrzeska i Millera (od str. ZOO, od 11.00)
wtorek, 05 XII – ul. Kamienna 3 (od 15.30), Kilińskiego 42 (od 15.30),
Studzienna, E. Platter, Sadowa (od 15.30)
środa, 06 XII – ul. Kamienna 10 WP, 12 WP, 14 (od 16.00), Oboźna 7 (od 15.30)
czwartek, 07 XII – ul. Kilińskiego 19 (od 16.00), Oboźna 13 (od 15.30),
piątek, 08 XII – ul. Oboźna 19 (od 15.30)
sobota, 09 XII. - ul. Piłsudskiego 10 (od 10.00), Piłsudskiego 15a (od 15.30), Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Zgody (od 15.00), Sadowisko, Związkowa (od 12.00),
domy prywatne przy ul. Kamiennej i Piłsudskiego (od 9.00)
poniedziałek, 11 XII – ul. Piłsudskiego 10D, 14 (od 15.30)
Przypominamy, że opłatki roznoszą tylko p. Kościelny i osoby z pisemnym upoważnieniem proboszcza Parafii. Ofiary składane z okazji otrzymania opłatka są przeznaczone na wydatki związane z pracami remontowymi w Katedrze.

6. W tym tygodniu przypada:
- I czwartek miesiąca – po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godz. Święta,
- w piątek, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Msze Św. w Katedrze o godz.
6.30, 7.30, 9.00 i o godz. 18.00, Msza Św. w Mokrem o godz. 16.00,
- w sobotę, 9 grudnia, święto patronalne Ruchu Światło-Życie, uroczysta Msza Św. o godz. 12.00,
- w niedzielę, 10 grudnia:
• Druga niedziela miesiąca, ofiary na tacę będą przeznaczone na prace remontowe
i konserwatorskie naszej Katedry,
• Dzień modlitw za Kościół na Wschodzie, zbiórka ofiar do puszek na ten cel.
• po mszy o godz. 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia
I Komunii Świętej - obecność obowiązkowa.
• Wieczorem o godz. 19.00 w naszej Katedrze, Koncert organowy organizowany przez Gdańskie Centrum Organowe. Wykonawcy to Bogusław Grabowski – organy, Maciej Sikala – saksofon. Artyści są mistrzami improwizacji, łącząc dwa odległe światy jak jazz i muzyka kościelna.

7. W zakrystii lub kancelarii można zgłaszać chorych do których kapłani udadzą się w sobotę, 16 grudnia w godz. popołudniowych.

8. W naszym sklepiku są do nabycia kalendarze Rolników i Działkowców oraz inne terminarze i kalendarze na 2018 r., kartki świąteczne, szopki, teksty Nowenny do Bożego Narodzenia, a także kantyczki z kolędami.

9. W dniach 8 i 9 grudnia 2017 roku (piątek, sobota) Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi zorganizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce, już trzynastą zbiórkę żywności pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”. Wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe
w przechowywaniu, z których placówki Caritas przygotują świąteczne paczki dla najuboższych rodzin.

10. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli".

11. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Stefania Krutina, ul. Sadowa
† Stanisław Zyga, ul. Oboźna