Ogłoszenia XII Niedziela Zwykła 2018

O G Ł O S Z E N I A
XII Niedziela Zwykła – 24 VI 2018 r.

1. W sobotę, 23 czerwca 2018 r., Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne dotyczące naszej parafii: ks. Konrad ZALEWSKI z dniem 16 sierpnia 2018 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie; ks. Krzysztof HAWRO, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem w naszej parafii; ks. Krzysztof ŚLEPOKURA, dotychczasowy duszpasterz-pomocnik w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju z dniem 1 lipca 2018 r. został skierowany do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.


2. Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa w Katedrze odbywają się przed Mszą św. wieczorową w czasie adoracji Najświętszego sakramentu, w sobotę po mszy św. o godz. 18.00.
3. W poniedziałek, 25 czerwca, o godz. 17:45 w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu odbędzie się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt. „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
4. W czwartek, 28 czerwca, o godzinie 19.00 będzie Msza św. polowa oraz poświęcenie odnowionej przez mieszkańców figury przy ulicy Podgroble. Bardzo serdecznie wszystkich serdecznie zapraszamy oraz dziękujemy za piękną inicjatywę lokalną.
5. W piątek, 29 czerwca, Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Pamiętamy w naszych modlitwach o Ojcu Świętym. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
6. Kustosz Sanktuarium MB Krasnobrodzkiej ks. prał. Eugeniusz Derdziuk zaprasza na uroczystości odpustowe w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły na plakacie. Z naszej parafii jest organizowany wyjazd autokarowy na sumę odpustową 2 lipca, koszt 10 zł – płatne podczas wyjazdu. Natomiast z parafii św. Brata Alberta w Zamościu 1 lipca o godziny 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka do Krasnobrodu na uroczystości wieczorne - koszt 25 zł. Zapisy na obie pielgrzymki w zakrystii i kancelarii parafialnej.
7. Od 2 lipca (poniedziałek), w Katedrze będzie obowiązywał wakacyjny porządek Mszy św., czyli w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, a w kaplicy w Mokrem Msza św. podczas wakacji w niedziele o godz. 14.00.
8. Za tydzień I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca. Na Mszy św. o godz. 10.30 wystąpi Chór z Łazisk Górnych.
9. W kancelarii parafialnej istnieje możliwość zamówienia intencji na Mszę św., którą odprawi Ks. Prałat Adam Firosz w swojej rodzinnej parafii.
10. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na prace remontowo-konserwatorskie przy naszej Parafii. W ostatnim tygodniu na ten cel wpłynęły następujące ofiary: trzy po 100 zł, 200 zł i 3000 zł z ulicy Partyzantów; Koło Żywego Różańca nr 13 złożyło ofiarą 300 zł. W ubiegłą niedzielę zebrano tacę w Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim w wysokości: 7882,00 zł. Za wszelkie ofiary ,,Bóg zapłać”. Dzisiaj ks. Leszek głosi kazania i zbiera tacę w Parafii Górecko Kościelne.
11. Przy wejściach do Katedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer "Niedzieli", a w nim bardzo ciekawe artykuły: o św. Piotrze i św. Pawle, o kryzysie Kościoła w Niemczech, czy Zamojskim Dniu Papieskim.
12. W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana: † Władysław Kowalski, ul. Orzeszkowej
† Mieczysław Turzyniecki, ul. Ciepła
† Maria Sokołowski, ul. Świerkowa
† Marian Sokołowski, u. Świerkowa,
† Tadeusz Wojczuk, ul. Piłsudskiego
† Jacek Sitarz, ul. Związkowa