Ogłoszenie 2020

Ważne!!!
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). 
Kierując się odpowiedzialnością i miłością bliźniego prosimy dostosować się do tych zaleceń.
Spowiedź Wielkopostna w Katedrze codziennie od 9-10
 
Jednocześnie zachęcamy do oglądania transmisji Mszy św. z Katedry.
niedziela – godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
dni powszednie – godz. 6.30, 7.00, 8.00, 18.00