XV Niedziela Zwykła 2020

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

XV niedziela zwykła – 12 lipca 2020 r.

  1. Dziękujemy ks. Jarosławowi za wygłoszone słowo Boże, a wolontariuszkom za świadectwo wiary i wolontariatu misyjnego. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek na organizację rekolekcji oazowych w Afryce.
  2. Do końca wakacji kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku tylko popołudniu w godzinach: 16.00-17.45, a w soboty od 9.00 do 11.00. W sprawach pilnych (np. pogrzebu) prosimy dzwonić do ks. Proboszcza.
  1. Zachęcamy do udziału w Zamojskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszy z Katedry 2 sierpnia. W tym roku pielgrzymi będą pielgrzymować przez jeden dzień i autobus będzie ich zabierał na noc do domu. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Macieja.
  2. W środę zakończyły się w naszej Parafii rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży, które prowadził ks. Leszek. W rekolekcjach uczestniczyło około 40 osób. Kilkanaście dni temu 7 ministrantów z naszej Parafii zostało włączonych do grona lektorów. Dziękujemy księżom wikariuszom za przygotowanie ministrantów do tej posługi.
  3. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować rekolekcje dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, które odbyły w tym tygodniu w Ośrodku Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia ,,Krok za Krokiem” w Bondyrzu. W rekolekcjach uczestniczyło 7 rodzin (25 osób). Prowadził je ks. Proboszcz.
  4. Nasza Parafia organizuje w dniach 15-16 lipca pieszą pielgrzymkę rodzin na odpust do Tomaszowa Lubelskiego. Koszt udziału w pielgrzymce 50 zł od osoby, współmałżonek – 40 zł, a dzieci – uczestniczą bez opłat. Zapisy na pielgrzymkę w kancelarii lub zakrystii do końca dzisiejszej niedzieli. Szczegóły na stronie internetowej Parafii oraz w gablocie z ogłoszeniami. Suma odpustowa w sanktuarium o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy.
  5. Serdecznie zachęcamy do zwiedzania w dzisiejszą niedzielę od godziny 9.45 ekspozycji na Infułatce oraz od godziny 12.00 muzeum sakralnego w Wikarówce (wstęp dobrowolna ofiara).
  6. Przypominamy, że według aktualnych przepisów państwowych nie ma limitu liczby wiernych w kościołach. Jest jednak obowiązek zakrywania ust i nosa lub zachowania dystansu dwóch metrów.
  7. Dzisiaj odbywają się wybory prezydenckie. Przypominamy o obywatelskim obowiązku udziału w wyborach.
  8. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer "Niedzieli".