Uroczystość Wszystkich Świętych 2020

O G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

 1. W związku z decyzją rządu, że do dnia 2 listopada cmentarze są zamknięte, Mszę św. zaplanowane w tych dniach na cmentarzu parafialnym nie odbędą się. W Zamojskiej Katedrze będą Msze św. według porządku niedzielnego o godz.: 30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00; o godz. 12.00 będziemy się modlić za wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym. Eucharystia ta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Zamość. W poniedziałek (2 listopada) we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. w Katedrze będą o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00 (za pomordowanych na Rotundzie) i 18.00. Wszystkie Msze św. odprawiane w Katedrze są transmitowane przez stronę internetową Parafii. 
 1. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad. Warunki uzyskania odpustu są podane na stronie internetowej diecezji.
 2. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych kancelaria nieczynna. Przez cały listopad w Katedrze o godz. 17.15 będzie modlitwa różańcowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach, a w każdą niedzielę listopada (jeśli przepisy państwowe będą na to zezwalały) o godz. 11.00 będzie odprawiana Msza św. na cmentarzu parafialnym. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych, natomiast na ołtarzu MB Częstochowskiej znajdują się kartki wypominkowe z oznaczonymi datami ich odczytania. Wypełnione kartki wypominkowe składamy do urny przy balustradzie.
 3. Przypominamy, że w związku z epidemią Pasterz Diecezji udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane osobom w podeszłym wieku i z objawami infekcji, osobom, które czują obawę przed zarażeniem oraz tym, którzy z powodu wprowadzonych limitów nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy św. pomimo takiego pragnienia. Według obowiązujących przepisów państwowych w naszej Katedrze w liturgii może uczestniczyć jednocześnie do 170 wiernych. Uczestnikom liturgii przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa. Prosimy też o dostosowanie się do wszystkich zaleceń przepisów państwowych, ale jednocześnie zachęcamy, żeby zbyt łatwo nie zwalniać się z udziału w niedzielnej Eucharystii i w innych praktykach religijnych. Jeśli zostaną zmienione obostrzenia związane z epidemią 7 grudnia br. będzie w naszej Parafii bierzmowanie dorosłych. Pierwsze spotkanie kandydatów 5 listopada o 19.00 w Katedrze. Zapisy u ks. Konrada.
 4. W tym roku zbiórka ofiar na renowację nagrobków zabytkowych na naszym cmentarzu parafialnym odbędzie się przez wpłatę na konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego, nr konta jest podany w gablocie z ogłoszeniami (nr konta 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753).
 5. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer "Niedzieli" z dodatkiem zamojskim – cena 6 zł. Przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego można już nabyć świece CARITAS na stół wigilijny oraz Kalendarze Katolickiego Radia Zamość, ofiary (5 zł) prosimy składać do puszki.
 6. Wielkie Bóg zapłać za ofiary składane na tacę oraz na konto bankowe na utrzymanie naszej Parafii (na konto ostatnio wpłynęły również ofiary z różnych miejsc w Polsce).
 7. W tym tygodniu przypada: I czwartek oraz Godzina Święta

I Piątek: w tym miesiącu nie odwiedzamy chorych z racji pandemii. 

I Sobota: Wieczernik Maryjny

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

 1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.
 2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
 3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

 1. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
 2. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 1. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Adam Marchwicki, Zawada

† Tomasz Krawiec, Anglia

† Adam Malinowski, ul. Peowiaków

† Barbara Tyburska, ul. Kulińksiego

† Janina Furmańczuk, ul. Ciepła

† Zbigniewa Haluka, ul. Peowiaków