Niedziela Świętej Rodziny 2020

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

Niedziela Świętej Rodziny – 27 XII 2020 r.

W czwartek, w ostatnim dniu roku, będziemy dziękowali Bogu za mijający rok. Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w modlitwie kończącej rok. Z powodu obostrzeń państwowych rozpocznie się ona Mszą św. o godzinie 17.00. Po Eucharystii – wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynno-błagalna.

W piątek Nowy Rok: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela, Patronki naszej Diecezji. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. W Mokrem Msza św. o 8.30. Jest to też pierwszy piątek miesiąca – kapłani udadzą się do chorych w sobotę (oprócz ks. Konrada, który odwiedzi chorych w czwartek).

Najbliższa sobota to I sobota miesiąca – Wieczernik Maryjny i Msza św. wynagradzająca Niepolanemu Sercu NMP o godz. 18.00, po której adoracja, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.

W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kół Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 12.00.

Jak już wcześniej było podane, w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. W okresie poświątecznym od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Katedrze sprawowane będą Msze św. w intencji mieszkańców wybranych ulic; o godz.: 17.30 – różaniec w tej intencji. Po każdej Mszy św. będzie można pobrać w Katedrze wodę święconą do samodzielnego poświęcenia mieszkania oraz pamiątkowe obrazki. Po niedzieli zapraszamy na wspólną modlitwę mieszkańców:

28.12.2020

(poniedziałek)

Ulice: Zgody, Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa

29.12.2020

(wtorek)

Mokre i Hubale ( w intencji tych miejscowości będzie też Msza św. w kościele w Mokrem w pierwszy piątek lutego o 16:00)

30.12.2020

(środa)

Kolonia Mokre

We wtorek i środę kapłani od godziny 16.00 będą odwiedzać również Parafian, którzy wyrazili takie życzenie z ulic:

29 stycznia (wtorek) – domy prywatne z ul. Łanowej, bloki: Kościuszki 8; Kamienna 13, 17 i 19; Ciepła 6;

30 grudnia (środa) – bloki: Podgroble 1; Peowiaków 2, 24, 32; Orzeszkowej 3, 5, 15, 22.

Pozostałe rodziny będziemy odwiedzać po następnej niedzieli, informacje zostaną przekazane telefoniczne. Jeśli ktoś chce jeszcze zaprosić księży do pobłogosławienia mieszkania, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii.

Krótkie sprawozdanie z prac wykonanych w roku 2020 w naszej Parafii. Tuż przed wybuchem pandemii udało się szczęśliwie zakończyć realizację projektu unijnego: Remont zabytkowego budynku Infułatki – w ramach, którego dokonano też renowacji ołtarza głównego i trzech ołtarzy bocznych w Katedrze oraz obniżenia i remontu nawierzchni dziedzińca przed Infułatką. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 15 milionów złotych. 11,5 miliona to dofinansowanie ze środków unijnych, a 3,5 miliona to wkład własny Parafii i Diecezji. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary, bez których nie można było tych prac wykonać. Ofiary złożone w tym roku za opłatki oraz przy okazji modlitwy w Katedrze za mieszkańców naszej Parafii będą przeznaczone na dalsze prace remontowe.  

Pragnę dzisiaj bardzo podziękować wszystkim instytucjom, z którymi współpracuje nasza Parafia w realizacji ww. projektu. Przede wszystkim głównemu wykonawcy firmie LUBREN z Lublina, menagerowi projektu firmie ZDI z Zamościa, władzom naszego miasta, z panem Prezydentem na czele oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu. Chciałbym również podziękować osobom, które włożyły najwięcej wysiłku w te prace. Są nimi ks. Marek Dobosz, pani Maria Krzyżanowska i pan Adrian Wawrykiewicz. Wielkie Bóg zapłać.

Mimo pandemii udało nam się też w roku 2020 dokonać remontu nawierzchni alei głównej na cmentarzu parafialnym. Koszt wykonanych prac to 18,5 tys. zł.

W zakrystii można nabyć kalendarze Katolickiego Radia Zamość na rok 2020 (cena 5zł).

W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Roberta Marchwianego.

Msza Święta w intencji mieszkańców – plan

28.12

Zgody, Król. Jadwigi, Podgroble, Podleśna, Sadowisko, Związkowa

29.12

Mokre i Hubale

30.12

Kolonia Mokre

04.01

Klonowa, Błonie, Jaworowa, Myśliwska, Łanowa

05.01

Szczebrzeska, Millera, Świerkowa, Zaremby, Przemysłowa

07.01

Ciepła 1, Ciepła 4, Ciepła 6, Ciepła domy pryw., Studzienna, E. Platter, Sadowa domy pryw.

08.01

Piłsudskiego 13, Sadowa 4, Piłsudskiego 15, Piłsudskiego 15a, Piłsudskiego 19a, Piłsudskiego 19, Piłsudskiego domy pryw.

11.01

Orzeszkowej 3, Orzeszkowej 5, Orzeszkowej 13, Orzeszkowej 22,

Orzeszkowej domy pryw.

12.01

Orzeszkowej 11, Orzeszkowej 17, Orzeszkowej 15

13.01

Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 9, Oboźna 13, Oboźna 19, Oboźna domy pryw.

14.01

Piłsudskiego 10, Piłsudskiego 10 D, Piłsudskiego 14, Piłsudskiego 20 WP, Piłsudskiego 22 WP

15.01

Żeromskiego, Kościuszki, Pereca, Rynek Solny, Staszica, Rynek Wielki, Zamenhoffa, Kolegiacka, Akademicka

18.01

Peowiaków 2, Peowiaków 4, Peowiaków 6, Peowiaków 8, Peowiaków 10

19.01

Peowiaków 12, Peowiaków 14, Peowiaków 16, Peowiaków 18, Peowiaków 20, Peowiaków 20a, Peowiaków 22

20.01

Peowiaków 24, Peowiaków 26, Peowiaków 28, Peowiaków 30, Peowiaków 32, Peowiaków 34, Peowiaków 36, Peowiaków 38

21.01

Peowiaków 40, Peowiaków 40a, Peowiaków 42, Peowiaków 44, Peowiaków 46, Peowiaków 48, Peowiaków 50, Peowiaków 50a, Peowiaków 52

22.01

Peowiaków 54, Peowiaków 56, Peowiaków 58, Peowiaków 60, Peowiaków 62, Peowiaków 64, Peowiaków 66

25.01

Kamienna 12 WP, Kamienna 1, Kamienna 3, Kamienna 8, Kamienna 10 WP, Kamienna 14

26.01

Kamienna 7, Kamienna 11, Kamienna 13, Kamienna 15, Kamienna 17, Kamienna 19

27.01

Kilińskiego 3, Kilińskiego 3a, Kilińskiego 7, Kilińskiego 9, Kilińskiego 13, Kilińskiego 83, Kilińskiego domy pryw.

28.01

Kilińskiego 21, Kilińskiego 17, Kilińskiego 19, Kilińskiego 29, Kilińskiego 31

29.01

Kilińskiego 42, Redutowa domy pryw.,Redutowa 2, Redutowa 4