Wielkanoc 2021

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A

Wielkanoc – 4 IV 2021 r.

  1. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego w naszej Katedrze oraz przygotowanie dekoracji i Grobu Pańskiego: Księżom Wikariuszom, Diakonowi, panu Kościelnemu Zbyszkowi, panu Edwardowi, pani Organistce Ewie, lektorom, ministrantom, wszystkim grupom duszpasterskim: Wspólnocie Galilea, Domowemu Kościołowi, Straży Honorowej NSPJ, Legionowi Maryi, Akcji Katolickiej, Przyjaciołom Oblubieńca, Rycerzom Kolumba, katechetom i katechetkom, oazie młodzieżowej i harcerkom z ZHR, strażakom z Mokrego, wszystkim, którzy brali udział w procesji rezurekcyjnej. Dziękujemy za dary dla potrzebujących, i tym, którzy wczoraj przygotowali paczki dla prawie trzydziestu rodzin.
  2. W najbliższą niedzielę, w II niedzielę wielkanocną, Kościół obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to zarazem dzień patronalnego odpustu w naszej Katedrze ku czci św. Tomasza Apostoła. Przez cały dzień kazania będzie głosił ks. dr Witold Słotwiński – ojciec duchowny naszego seminarium duchownego. Po Mszy św. o 12.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych dla członków KŻR.
  1. Ze względu na Oktawę Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  2. Ofiary złożone na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na prace remontowe w naszej Parafii. Obecnie trwają prace przy budynkach, w których są: kancelaria, sale duszpasterskie oraz mieszkania dla księży. Są to poważniejsze remonty od czterdziestu lat. Oba obiekty zostaną ocieplone, będzie wymieniona instalacja CO, sanitarna oraz elektryczna, zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz wymienione okna. Wykonanie tych prac jest możliwe dzięki realizacji zadania Termomodernizacja budynków zespołu katedralnego w Zamościu, które jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie tych prac pozwoli znacznie oszczędzać energię.
  3. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy (świąteczny) numer "Niedzieli"
  4. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: † Andrzej Bożek, ul. Szczebrzeska

† Stefan Kiet, ul. Peowiaków

† Waldemar Magdziak, ul. Orzeszkowej

† Barbara Radlińska, ul. Orzeszkowej