XXIX Niedziela Zwykła 2021

O   G   Ł  O   S   Z   E   N   I   A

XXIX Niedziela Zwykła – 17 X 2021 r.

  1. Nabożeństwa różańcowe w naszej Katedrze codziennie o godz.: 17.15 (również w najbliższą sobotę).
  2. W ubiegłą niedzielę na prace remontowe w Parafii złożono ofiary na tacę w wysokości 6 492,70 zł. Bardzo dziękujemy za te ofiary, a także za wszelkie ofiary składane w niedzielę i święta na tacę oraz inne ofiary na utrzymanie Parafii. Chociaż obecnie mniej wiernych uczestniczy w niedzielnej Eucharystii, ofiary są wyższe niż wcześniej. Dziękujemy za to zrozumienie i odpowiedzialność za wymiar materialny Parafii. Obecnie, z powodu inflacji, wzrastają koszty utrzymania Katedry i pozostałych budynków. W Parafii są prowadzone też prace remontowe. Dzięki odpowiedzialności i ofiarności naszych wiernych udaje nam się, mimo pandemii, wszystko szczęśliwie ogarnąć. Wielkie Bóg zapłać.
  1. Obiekty muzealne (Infułatka i Wikarówka) są utrzymywane przede wszystkim z ofiar pielgrzymów i turystów oraz z biletów na wieżę i do krypt. Środki z funduszy europejskich były przeznaczone jedynie na powstanie tych obiektów, nie dotyczą one ich funkcjonowania. Dlatego składamy również serdeczne podziękowania wszystkim zwiedzającym oraz zamojskim przewodnikom, którzy zachęcają pielgrzymów i turystów do zakupu biletów i składania ofiar.      
  2. W ubiegłym tygodniu zebrano do puszek na stypendia dla ubogiej młodzieży ofiary w wysokości 3 252,05 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i kwestującym.
  3. Zbliża się miesiąc listopad z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. Prosimy o wcześniejsze rozpoczęcie prac porządkowych na grobach najbliższych i przypominamy o składaniu śmieci tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Na ołtarzach w kaplicach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych polecanych szczególnej modlitwie Kościoła. Natomiast na ołtarzu MB Częstochowskiej znajdują się kartki wypominkowe z oznaczonymi datami ich odczytania. Wypełnione kartki wypominkowe składamy w zakrystii.
  4. W dzisiejszą niedzielę Msza św. o godz. 10.30 w Katedrze rozpocznie Zamojskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, a o godz. 18.00 Pasterz Diecezji będzie w naszej Katedrze przewodniczył Uroczystej Mszy Świętej inaugurującej diecezjalny etap SYNODU BISKUPÓW. Dzisiaj po każdej Mszy św. można nabyć ciasto u harcerek. Dochód jest przeznaczony na zakup sprzętu harcerskiego.
  5. W następną niedzielę na uroczystej Eucharystii w Katedrze o godz. 12.00 wszystkie małżeństwa sakramentalne będą mogły odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie, a w kościele św. Brata Alberta w Zamościu odbędzie się diecezjalny dzień skupienia dla osób modlących się za kapłanów. Szczegóły na plakacie w gablocie z ogłoszeniami i stronie internetowej diecezji.
  6. Przy wejściach do Katedry można nabyć najnowszy numer "Niedzieli" z dodatkiem zamojskim – cena 6 zł. Można też w zakrystii kupić kalendarze Katolickiego Radia Zamość na rok 2021– cena również 6 zł.
  7. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana: † Adam Gumiela, ul. Związkowa