21 listopada

 

Kamienna  13

Zaremby

Zaremby  19

Przemysłowa

Orzeszkowej 3

Orzeszkowej 22

Peowiaków 2

Peowiaków 6

Peowiaków 10

Peowiaków 42

Peowiaków 48

Peowiaków 50a

Peowiaków 52

 

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 14:00

21 listopada od godz. 14:00

21 listopada od godz. 14:00

21 listopada od godz. 15:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

21 listopada od godz. 16:00

 

 

22 listopada

 

Kamienna  10

Kamienna  12

Kamienna  14

Oboźna 3

Orzeszkowej 11

Orzeszkowej 13

Peowiaków 12

Peowiaków 14

 

22 listopada od godz. 16:00

22 listopada od godz. 16:00

22 listopada od godz. 16:00

22 listopada od godz. 15:00

22 listopada od godz. 15:00

22 listopada od godz. 17:00

22 listopada od godz. 16:00

22 listopada od godz. 16:00

 

 

 

23 listopada

 

Kilińskiego  17

Peowiaków 8

Peowiaków 20

Peowiaków 20 A

Peowiaków 22

 

23 listopada od godz. 16:00

23 listopada od godz. 16:00

23 listopada od godz. 16:00

23 listopada od godz. 16:00

23 listopada od godz. 16:00

 

 

 

 

24 listopada

 

Kamienna  17

Kamienna  19

Kilińskiego  19

Kilińskiego  42

Peowiaków 24

Peowiaków 26

Peowiaków 28

Peowiaków 30

 

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

24 listopada od godz. 16:00

 

 

 

25 listopada

 

 

Kilińskiego  3

Kilińskiego  3a

Kilińskiego  7

Kilińskiego  9

Kilińskiego  13

Kilińskiego  31

Redutowa

Orzeszkowej 15

Orzeszkowej 17

Peowiaków 32

Peowiaków 34

Peowiaków 36

Peowiaków 38

Peowiaków 40

Redutowa 2

Redutowa 4

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 15:30

25 listopada od godz. 15:00

25 listopada od godz. 15:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 16:00

25 listopada od godz. 15:30

25 listopada od godz. 15:30