Bardzo dziękujemy za ofiary na prace na Cmentarzu przy ul. Peowiaków. W okresie 01.03-25.11.2023r. zebrano kwotę 223 635, 00 zł (środki te pochodzą ze sprzedaży cegiełek, wpłat na konto oraz opłat od administratora cmentarza). W sumie już ponad 1 000 rodzin złożyło ofiary.

Od marca wykonano prace:

– wycinka drzew przy murze od ul. Przemysłowej,

– naprawa fragmentu ogrodzenia od ul. Przemysłowej,

– wycinka drzew przy murze od wiaduktu,

– ekshumacja szczątków i prace przy likwidacji grobu obok uszkodzonego ogrodzenia,

– przygotowanie projektu zaplanowanych prac w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Koszt prac wyniósł – 143 039,00 zł.

Na koncie obecnie pozostaje do wykorzystania – 80 596,00 zł.

 

Prosimy dalej o zakup cegiełek lub wpłaty na konto. Zebrane środki chcemy wykorzystać na zorganizowanie miejsca składania śmieci, które spełniałoby wszelkie standardy estetyczne i praktyczne oraz wykonanie koniecznych prac, które nie zostały ujęte w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Ofiary można składać poprzez nabycie cegiełek (w nominałach: 50 zł, 100 zł lub 200 zł) w parafiach zamojskich lub bezpośrednie wpłaty na konto bankowe:

odbiorca: Parafia Katedralna w Zamościu

nr rachunku: 09 1020 5356 0000 1502 0186 1020

 

Obecnie trwa procedura pozyskania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jeśli przebiegnie ona pozytywnie, z otrzymanych środków zostaną na cmentarzu wykonane następujące prace: remont i konserwacja Kaplicy Cmentarnej i Domu Grabarza; naprawa ogrodzenia, które po budowie wiaduktu w 1979 roku stanowi mur oporowy dla chodnika i ulicy (obecnie w niektórych miejscach grozi zawaleniem); remont schodów i bramy wejściowej na cmentarz; wyłożenie kostką chodników w alejach. Koszt prac wyniesie 3 500 000,00 zł.

 

Od 2017 roku Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu prowadzi kwestę, dzięki której dokonano renowacji kilkudziesięciu zabytkowych nagrobków. W 2023 roku zebrano kwotę 30 001,12 zł, a od początku działalności komitetu – 312 000,00 zł. W zbiórkę pieniędzy na odnawianie zabytków na zamojskiej nekropolii angażują się liczni Zamościanie, a szczególnie znani i pełniący różne funkcje społeczne i publiczne, niezależnie od opcji politycznej i światopoglądu, świadomi odpowiedzialności za to wyjątkowe miejsce w naszym mieście, jakim jest Cmentarz przy ulicy Peowiaków. Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wspiera również Parafię Katedralną w pozyskaniu środków  w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w zbiórce ofiar na prace na cmentarzu, które nie są objęte tym programem.