Pomiędzy 27 a 29 marca w naszej Parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne skierowane do osób dorosłych, które głosił ks. dr hab. Janusz Lekan, profesor KUL. Była to okazja do spotkania z żywym Słowem Bożym, podzieleniem się świadectwem doświadczanych sytuacji oraz spojrzeniem na swoje życie z perspektywy przemijania