Bardzo dziękujemy za ofiary składane na prace remontowe na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Do soboty 18 marca zebraliśmy kwotę 12 802zł (6 050 zł – sprzedaż cegiełek; 5 292 zł – wpłaty na konto oraz 1 460 zł – wpłaty na zrzutka.pl. w sumie już 119 rodzin złożyło ofiary. Prosimy o pobranie ulotek o zbiórce i planowanych pracach oraz zachęcanie bliskich i znajomych do składania ofiar, tak abyśmy do końca kwietnia zebrali jak największą kwotę i mogli ubiegać się o taką samą kwotę z funduszy zewnętrznych. Ofiary można składać poprzez nabycie cegiełek w zakrystiach lub kancelariach zamojskich kościołów, bezpośrednie wpłaty na konto, które jest podane na ulotkach i plakatach lub zrzutka.pl.

Podczas składania ofiar wiele osób przypomina o ogromnej potrzebie rozwiązania kwestii śmieci na cmentarzu. Proszą o to szczególnie osoby, których bliscy są pochowani obok pojemników na śmieci. Sprawa ta została omówiona z administratorem cmentarza, który obiecał, że już wkrótce będzie tylko jedno miejsce składania śmieci w centrum cmentarza. Z tego miejsca śmieci będą częściej wywożone. Mamy nadzieję, że to znacznie rozwiąże ten problem.

 

Ks. Robert Strus

Proboszcz Katedry

 

nr konta 09 1020 5356 0000 1502 0186 1020 l

tytuł zrzutka.pl  – Odnówmy Cmentarz Parafialny przy ul. Peowiaków w Zamościu