Wesel się, Królowo miła;
Bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad panami,
Módl się do Niego za nami

W Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa o godzinie 6.00 rozpoczęła się uroczysta procesja, a po niej uroczysta Msza Święta sprawowana przez ks. bpa Mariana Rojka oraz ks. Roberta Strusa