Terminy spotkań przygotowujące bezpośrednio do bierzmowania 5 października 2023 r.:

  1. 15 września 16.00-17.00
  2. 19 września 16.30-17.30
  3. 22 września 16.00-17.00
  4. 3 października 16.30-17.30

Spotkania odbywają się w katedrze.

PILNE!!! Osoby które nie dostarczyły dokumentów w czerwcu proszę aby zrobiły to na pierwszym lub drugim spotkaniu.

 

 

 

Wymagania dotyczące świadka bierzmowania

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK 874) wskazuje wymagania dla osób mogących być dopuszczonych do godności świadka bierzmowania:

  • Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (świadkiem bierzmowania nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub będąca w karach kanonicznych);
  • Przedstawił odpowiednie potwierdzenie od proboszcza miejsca zamieszkanie wskazujące na możliwość dopuszczenia do godności świadka bierzmowania;
  • Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i dostarczyć potwierdzenie odbytej spowiedzi.