Ze spowiedzi można skorzystać na początku każdej Mszy św. oraz codziennie od 17:30 do 18:00 (wyjątek – pierwsza niedziela miesiąca).

W pierwsze piątki miesiąca spowiedź na początku każdej Mszy św. oraz w godzinach 17:00 – 18:00.